Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

My addons turn off when ever I restart Firefox

 • 8 απαντήσεις
 • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
 • 7 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από thejogone

more options

When ever I restart my browser all the addons just shut off and will not do their jobs. This started to happen when I accidentally downloaded an ad-ware. I deleted the ad-ware but the problem persist.

When ever I restart my browser all the addons just shut off and will not do their jobs. This started to happen when I accidentally downloaded an ad-ware. I deleted the ad-ware but the problem persist.

Επιλεγμένη λύση

Boot the computer in Windows Safe Mode with network support (press F8 on the boot screen) as a test to see if that helps.


Do a malware check with some malware scanning programs on the Windows computer.
Please scan with all programs because each program detects different malware.
All these programs have free versions.

Make sure that you update each program to get the latest version of their databases before doing a scan.

You can also do a check for a rootkit infection with TDSSKiller.

See also:

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (8)

more options

Is there a user.js file located in the Firefox profile folder or program directory?

If so, please delete this file.

more options

Please follow the below steps if the above does not work.


The Reset Firefox feature can fix many issues by restoring Firefox to its factory default state while saving your essential information.
Note: This will cause you to lose any Extensions, Open websites, and some Preferences.

To Reset Firefox do the following:

 1. Go to Firefox > Help > Troubleshooting Information.
 2. Click the "Reset Firefox" button.
 3. Firefox will close and reset. After Firefox is done, it will show a window with the information that is imported. Click Finish.
 4. Firefox will open with all factory defaults applied.

Further information can be found in the Refresh Firefox - reset add-ons and settings article.

Did this fix your problems? Please report back soon.

more options

I do not see a user.js file and resetting Firefox does not fix the problem, my addons still turn off after a restart.

more options

Start Firefox in Safe Mode to check if one of the extensions (Firefox/Firefox/Tools > Add-ons > Extensions) or if hardware acceleration is causing the problem (switch to the DEFAULT theme: Firefox/Firefox/Tools > Add-ons > Appearance).

 • Do NOT click the Reset button on the Safe Mode start window.

It is possible that there is a problem with the file(s) that store the extensions registry.

Delete the extensions.* files (e.g. extensions.sqlite, extensions.ini) and compatibility.ini in the Firefox profile folder to reset the extensions registry.

New files will be created when required.

See "Corrupt extension files":

If you see disabled or not compatible extensions in "Firefox/Tools > Add-ons > Extensions" then click the Tools button at the left end side of the Search Bar to check if there is a compatibility update available.

If this hasn't helped then also delete the addons.sqlite file.

more options

Ensure that you are not running your Firefox browser in Safe Mode.


Try disabling graphics hardware acceleration. Since this feature was added to Firefox, it has gradually improved, but there still are a few glitches.

You might need to restart Firefox in order for this to take effect, so save all work first (e.g., mail you are composing, online documents you're editing, etc.).

Then perform these steps:

 • Click the orange Firefox button at the top left, then select the "Options" button, or, if there is no Firefox button at the top, go to Tools > Options.
 • In the Firefox options window click the Advanced tab, then select "General".
 • In the settings list, you should find the Use hardware acceleration when available checkbox. Uncheck this checkbox.
 • Now, restart Firefox and see if the problems persist.

Additionally, please check for updates for your graphics driver by following the steps mentioned in the following Knowledge base articles:

Did this fix your problems? Please report back soon.

more options

I have tried all the listed solutions however none seem to work, I have even tried reinstalling firefox but I still have the problem.

more options

Επιλεγμένη λύση

Boot the computer in Windows Safe Mode with network support (press F8 on the boot screen) as a test to see if that helps.


Do a malware check with some malware scanning programs on the Windows computer.
Please scan with all programs because each program detects different malware.
All these programs have free versions.

Make sure that you update each program to get the latest version of their databases before doing a scan.

You can also do a check for a rootkit infection with TDSSKiller.

See also:

more options

Thank you Cor-el. The AdwCleaner was able to fix the problem now all my add ons work perfectly!