Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

I downloaded Firefox 24.0 for Mac, but websites are reading it as Firefox 14.0. How do I fix this?

  • 4 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 90 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από fandance2000

more options

For some reason, a number of websites (for example, NovoEd web site for a MOOC) are telling me that Firefox is not up to date, and one web site stated that I was using Firefox 14.0, although that's not what the file on my computer is called.

In fact, in reading my computer for this question, the Mozilla website has listed the version of the Firefox browser that I'm using as 14.0.1.

Has anyone else had this problem?

Επιλεγμένη λύση

Perhaps you either have both Firefox 14.0.1 and 24.0 installed or the useragent is overridden as Firefox 14.0.1

https://support.mozilla.org/en-US/kb/websites-say-firefox-outdated-or-incompatible

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (4)

more options

hello fandance2000, the troubleshooting information you've submitted also seems to show that you're still on firefox 14. please download the right language version for your system from https://www.mozilla.org/firefox/all/ and install it on top of your current system as it's described here: How to download and install Firefox on Mac (this will keep all your personal data).

more options

Επιλεγμένη λύση

Perhaps you either have both Firefox 14.0.1 and 24.0 installed or the useragent is overridden as Firefox 14.0.1

https://support.mozilla.org/en-US/kb/websites-say-firefox-outdated-or-incompatible

more options

I again downloaded Firefox 24.0. That's what the file in my Applications folder is called. However, the web is still reading my version of Firefox as 14.0.

more options

I deleted Firefox completely and then downloaded it again, and that appears to have fixed the problem. (And all my bookmarks reappeared, which I had not expected.)

Thanks for all the answers.