Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Yahoo home page wont load properlu shows outline in words in single file .how acan i change this?

 • 2 απαντήσεις
 • 12 έχουν αυτό το πρόβλημα
 • 2 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

I have uninstalled firefox as suggested, I downloaded and installed firefox as instructed. I still have the same problem, now it effects some of the firefox information sites as well. I have included a screen shot of my problem, well i copied and pasted some of the shot.

  Home
  Mail
  News
  Sports
  Finance
  Weather
  Games
  Groups
  Answers
  Screen
  Flickr
  More
    omg!
    Shine
    Movies
    Music
    TV
    Health
    Shopping
    Travel
    Autos
    Homes
    Mobile

Yahoo Yahoo Search

  Web
  Web


Search: Open Search Assist Sunday, October 13, 2013

  My Yahoo
  Hi, babcampbell74
  
    
    
    Connect with Facebook

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

Hello,

Try safe mode and disabling hardware acceleration.

Try Firefox Safe Mode to see if the problem goes away. Safe Mode is a troubleshooting mode, which disables most add-ons.

(If you're not using it, switch to the Default theme.)

 • On Windows you can open Firefox 4.0+ in Safe Mode by holding the Shift key when you open the Firefox desktop or Start menu shortcut.
 • On Mac you can open Firefox 4.0+ in Safe Mode by holding the option key while starting Firefox.
 • On Linux you can open Firefox 4.0+ in Safe Mode by quitting Firefox and then going to your Terminal and running: firefox -safe-mode (you may need to specify the Firefox installation path e.g. /usr/lib/firefox)
 • Or open the Help menu and click on the Restart with Add-ons Disabled... menu item while Firefox is running.

FirefoxSafeMode

Once you get the pop-up, just select "'Start in Safe Mode" Safe Mode Fx 15 - Win

If the issue is not present in Firefox Safe Mode, your problem is probably caused by an extension, and you need to figure out which one. Please follow the Troubleshoot extensions, themes and hardware acceleration issues to solve common Firefox problems article for that.

To exit the Firefox Safe Mode, just close Firefox and wait a few seconds before opening Firefox for normal use again.

When you figure out what's causing your issues, please let us know. It might help other users who have the same problem.


Try disabling graphics hardware acceleration. Since this feature was added to Firefox, it has gradually improved, but there still are a few glitches.

You might need to restart Firefox in order for this to take effect, so save all work first (e.g., mail you are composing, online documents you're editing, etc.).

Then perform these steps:

 • Click the orange Firefox button at the top left, then select the "Options" button, or, if there is no Firefox button at the top, go to Tools > Options.
 • In the Firefox options window click the Advanced tab, then select "General".
 • In the settings list, you should find the Use hardware acceleration when available checkbox. Uncheck this checkbox.
 • Now, restart Firefox and see if the problems persist.

Additionally, please check for updates for your graphics driver by following the steps mentioned in the following Knowledge base articles:

Let us know which one helped or even if both helped!

more options

Reload web page(s) and bypass the cache to refresh possibly outdated or corrupted files.

 • Hold down the Shift key and left-click the Reload button
 • Press "Ctrl + F5" or press "Ctrl + Shift + R" (Windows,Linux)
 • Press "Command + Shift + R" (Mac)

Clear the cache and cookies only from websites that cause problems.

"Clear the Cache":

 • Firefox/Tools > Options > Advanced > Network > Cached Web Content: "Clear Now"

"Remove Cookies" from sites causing problems:

 • Firefox/Tools > Options > Privacy > Cookies: "Show Cookies"