Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

missing add-on

  • 3 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 41 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από jscher2000

more options

hi, I can't find an add-on I had before I rebuilt my computer. It was below the playing video and to the right of center. It was a BLUE button that said [mp3] It converted videos to .MP3 with no limits in size. I can't remember if it was youtube or realplayer. why? I want to re-sync the video and audio in "Movie Maker". Youtube videos always seem to be out-of-sync. I did this before with Paul McCartney in the White House. (1hr 20 mins.) I didn't even need to shift it. Open the video, add the mp3 music and it's in sync Does Anyone recognize this add-on??


Video2mp3 has a limit of 100mb when it's free. I thought it was a Realplayer add-on there is no addon.

Validated

Όλες οι απαντήσεις (3)

more options

RealPlayer is a suite of software components distributed by RealNetworks. I don't know whether it has the button you're looking for but you can check its offerings on its site here: http://www.real.com/

more options

thank you for your input. Realplayer has a converter but you have to pay for it. So, I know that was not it. I have note on how to do it and where the button was but never made a note on how I got.

Validated

more options

You could try using Google Image search for relevant descriptive terms and see whether you spot the button. Then go to that page and see whether it leads to a good download link.