Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

when I'm in a chat forum I can't open up links provided by someone else

  • 1 απάντηση
  • 2 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 3 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από Wesley Branton

more options

When I'm on world politics (craigslist) forum, & someone makes a post with a link attached, when I go to open/access that link..., nothing happens. I also can't go from world politics straight to craigslist without having to go to discussion forums, then to craigslist. This just started a couple of days ago. Thanks for any help you can give me......

When I'm on world politics (craigslist) forum, & someone makes a post with a link attached, when I go to open/access that link..., nothing happens. I also can't go from world politics straight to craigslist without having to go to discussion forums, then to craigslist. This just started a couple of days ago. Thanks for any help you can give me......

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Try Firefox Safe Mode to see if the problem goes away. Safe Mode is a troubleshooting mode, which disables most add-ons.

(If you're not using it, switch to the Default theme.)

  • Open the Help menu and click on the Restart with Add-ons Disabled... menu item while Firefox is running.

Once you get the pop-up, just select "'Start in Safe Mode"

If the issue is not present in Firefox Safe Mode, your problem is probably caused by an extension, and you need to figure out which one. Please follow the Troubleshoot extensions, themes and hardware acceleration issues to solve common Firefox problems article for that.

To exit the Firefox Safe Mode, just close Firefox and wait a few seconds before opening Firefox for normal use again.

I hope to hear from you very soon.