Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Adobe flash plugin keeps crashing. Please help!

 • 132 απαντήσεις
 • 908 έχουν αυτό το πρόβλημα
 • 80 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από snoekie1

more options

So my adobe flash plugin apparently keeps crashing and this has been going on for awhile now. When I watch videos on youtube, the audio will stutter. Sometimes the video will crash too and whenever I watch a video on teennick.com, the video is constantly freezing and/or crashing. I've tried using the 'safe mode" version of firefox and the problem still happens. This is so frustrating, someone please help.

Επιλεγμένη λύση

acidhead, Thanks for reporting your solution to Flash lockups, which included reinstalling the Flash plugin after first doing a complete uninstall, including manual removal of leftover Flash files and folders.

For the benefit of others reading, Adobe includes instructions for uninstalling Flash on Windows in their own help article (linked from the Flash Plugin - Keep it up to date and troubleshoot problems Firefox article) which is:

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (20)

more options

P.S 2 I use windows vista 32, firefox 25.0. Also youtube looks like its loading way way faster with this vesrion of flash. So to confirm its not firefox its flash the problem BOOM!

more options

Hi TheMightyPhoenix, Flash 10.0.45.2 received numerous security updates up to Flash 10.3.183.90 earlier this year. If you are going to avoid Flash 11, you may want to get the latest version in the 10.x series to avoid being an easy mark for older Flash-based malware. (Still, 10.3.183.90 may have problems that aren't being fixed.)

more options

thank you jscher2000. I just watched a video where someone is creating a mms.cfg inside the flash 11 folder and inside the file he types AutoUpdateDisable=1, silentAutoUpdateEnable=0, ProtectMode=0. And he say that it works, but does this mean that he is disabling the autoprotect? If so that makes flash 11 worst than 10.3

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη TheMightyPhoenix

more options

Hi TheMightyPhoenix, the Protected Mode feature of Flash 11.3+ splits up Flash media (and some individual components of Flash media) into separate processes for improved isolation, which guards against some attacks that otherwise could cross between different Flash media or components. I don't know whether that additional protection was developed in response to any real-world threats, or is more of a theoretical advantage. However, Flash is updated at least monthly to address know vulnerabilities, so if possible, it's best to run the latest version, even if you don't take advantage of all the security features.

more options

Here is mine.

0577668c-2f33-46dd-9cbf-491bfff6fdc1 18/11/2013 9:20 PM
f811c523-6566-4f53-bf99-b953977f187d 16/11/2013 8:26 PM
3f3d61d0-2686-4128-a03b-31db3176ec0d 16/11/2013 7:48 AM
07b8fb3a-2968-48b8-892f-26b7bfc44db1 15/11/2013 3:05 PM
b33e2ccc-5254-4108-81e7-e7a17e117388 14/11/2013 11:34 AM

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη cor-el

more options

Hi cecc, normally after you have submitted the crash reports, the crash IDs change so they start with bp- . Could you click the links on the about:crashes page and see whether that submits/converts them?

more options

From today :( On Windows 7 x64 This is happening all the time since a few months ago.

bp-7a895586-1d66-4eec-b6cd-7164b2131126 26-11-2013 10:24

bp-2f4cb25c-2adb-4300-aa26-cb37e2131126 26-11-2013 09:21

ccc021c2-e1ef-4211-a9f1-e3b3ce73ec1c 22-11-2013 17:00

d7d26928-4647-4f79-b7ef-5528a031c757 22-11-2013 15:55

03a32325-f2ab-424a-91a0-8f8f331797d5 22-11-2013 15:45

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη Bingre

more options

Hi bingre, your crash reports show you have Windows 7 and the Flash Player protected mode is enabled. Disable it using the method described in this Adobe support article under the heading "Last Resort": Adobe Forums: How do I troubleshoot Flash Player's protected mode for Firefox? For more step-by-step instructions, see also: this post.

Please report back on degree of progress making that change and exiting/restarting Firefox.

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη jscher2000

more options

Thank you, jscher2000! So far so good and I guess it will work fine from now on.

Thank you, once again!

more options

I have also had this problem for months. Tried updating Firefox and Adobe Flash but that never fixed it. Wanted to watch HBO-GO tonight, but all I could get was a black screen. Installed Chrome as another poster had suggested and not one glitch with my movie. In the past, every time I paused a movie in HBO-GO I would get a message that Adobe crashed, but no problems tonight with Chrome.

more options

Hi Cactus74, this is some standard guidance that addresses the most common issues with the Flash Player plugin. I'm sure you've seen some of it before, but just in case:

(1) If you have any recorders/downloaders that interact with Flash media make sure they are as up-to-date as possible, or disable them temporarily.

(2) Disable hardware graphics acceleration in Firefox and in Flash

(A) In Firefox, un-check the box here and restart:

orange Firefox button (or Tools menu) > Options > Advanced > General > "Use hardware acceleration when available"

(B) In Flash, see this support article from Adobe: http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/video-playback-issues.html#main_Solve_video_playback_issues

(3) Disable protected mode (Windows Vista and higher)

See this support article from Adobe under the heading "Last Resort": Adobe Forums: How do I troubleshoot Flash Player's protected mode for Firefox?

Any luck?

more options

98985846-d33b-460b-8c88-d7b2f497c952 12/5/2013 10:01 AM a8fd3365-2901-469d-9d64-bff83dec3334 12/5/2013 10:01 AM c9253529-a153-423c-b0c5-d0cb9a6932a1 12/5/2013 10:01 AM 8a6dd9ba-1327-4bc0-b918-b2ff1ad25efb 12/5/2013 10:01 AM d029acd1-1ac9-4568-935f-1c974578d2d6 12/5/2013 10:01 AM

more options

Hi sunseeker007, in order for the forum volunteers to read the crash data, you need to click through some of those IDs and make sure they are submitted to the server. You'll either see the IDs change so they start with bp- (you can paste those here), or you can give us the addresses of the crash data pages on the crash-stats server.

more options

me too! i have windows 8, using classic shell. i have not been able to use firefox WITHOUT it crashing because of shockwave. problems seem worse when using pandora, or watching videos on youtube. i have researched solutions and tried updating firefox AND schockwave to no avail.

	Date Submitted

68bddbe9-52d4-4dd6-9cbc-0795e4af4ad5 12/5/2013 10:23 AM fcd3b0f1-02d2-46ef-a34a-90fe1b56c8e5 12/5/2013 1:27 AM c3dec093-acae-4086-9567-71a16b2f6901 12/5/2013 12:29 AM 455c50f4-1c1e-4160-bd5a-a53809374296

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη nonsaya

more options

Hi nonsaya, can you remind me what "classic shell" is?

In order for the forum volunteers to read the crash data, you need to click through some of those IDs and make sure they are submitted to the server. You'll either see the IDs change so they start with bp- (you can paste those here), or you can give us the addresses of the crash data pages on the crash-stats server.

Meanwhile, you mentioned updating, but please also try the steps in this post further up this page: https://support.mozilla.org/en-US/que.../968190?page=5#answer-508032.

more options

i have no idea how to do any of that. i clicked on one ID, and couldn't tell if it was uploaded or not. classic shell is for windows 8 because windows 8 is its own nightmare.

more options

Hi nonsaya, when you click a link, you should eventually get a crash report page. You can copy the address of that page and paste it into a reply.

So is Classic Shell this specifically: http://www.classicshell.net/

Regarding the Flash suggestions, please see the steps in the post I linked to.

more options

classic shell, yep that's it. here's one, is this what you need? if so, i will retrieve others:

https://crash-stats.mozilla.com/report/index/4a15d4a6-a12d-4b60-874e-afe132131206

more options

Hi nonsaya, thank you for that.

A common problem on Windows Vista and higher is incompatibility with the protected mode feature of the Flash Player plugin. I recommend disabling it.

See this support article from Adobe under the heading "Last Resort": Adobe Forums: How do I troubleshoot Flash Player's protected mode for Firefox?

Or if Windows gives you problems with permissions, try this way:

(1) In a My Computer or Windows Explorer window, open this folder:

C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash

If that folder does not exist, then you are using 32-bit Windows, and you can open the following folder instead:

C:\Windows\System32\Macromed\Flash

(Note: This folder exists on both 32-bit and 64-bit Windows, but on 64-bit Windows Firefox uses the Flash player in the SysWOW64 folder instead.)

(2) Check for a file named mms.cfg:

Note: If you do not see file extensions such as .ocx, .dll, .exe, and .cfg on the files in this folder, then Windows may be hiding these from you. In order to work with file names accurately, it is best to unhide the extensions. This Microsoft support article has the steps: http://support.microsoft.com/kb/865219.

(A) If mms.cfg exists, drag it to your Documents folder where you can edit it without being bothered about administrator privileges

(B) If mms.cfg does not exist, open your Documents folder, right-click > New > Text File and name the new file mms.cfg

(3) Open mms.cfg from Documents into a text editor such as Notepad.

Add this on its own line (I put it last):

ProtectedMode=0

Save the file and close Notepad.

(4) Hold down the Ctrl key and drag the mms.cfg file back to the Flash folder to make a copy there, keeping the original in Documents

This change will take effect once the Flash plugin is completely unloaded, which may require exiting and restarting Firefox (allow a few minutes for all the Flash processes in memory to terminate after exiting Firefox).

more options

My adobe flash plugin keeps crashing too!!! bp-9cf78a91-fd96-461d-9c6d-efca02131208 12/7/2013 8:09 PM bp-f8c3610a-c9b0-4e6a-92aa-7fd892131204 12/4/2013 12:42 AM bp-a69dd102-18a2-4a3a-8b77-2bb3a2131204 12/3/2013 7:49 PM bp-995ce66e-7cd9-47c0-9018-17c122131203 12/2/2013 5:29 PM bp-03d7d12b-4ae6-4c28-b696-253602131202 12/2/2013 4:27 PM bp-42d48e73-14ce-408d-95e7-2cbb02131130 11/29/2013 11:05 PM bp-526b8b9f-815b-4640-828c-ea3882131129 11/28/2013 8:28 PM 8799f258-0a12-426a-945c-1d01a853a209 11/28/2013 5:59 PM Please help fix this problem!!! Laurie

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7