Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

I am logged out of websited upon refreshing the page or continuing on to a new page on the same website; how do I fix this?

  • 1 απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 23 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

If I log onto a web-site, any web-site, and change pages while remaining on the web-site, I will be logged off and will have to sign in again for the individual page I tried to change to. Even if I stay on the page, and merely refresh the page, I will be logged off.

If I log onto a web-site, any web-site, and change pages while remaining on the web-site, I will be logged off and will have to sign in again for the individual page I tried to change to. Even if I stay on the page, and merely refresh the page, I will be logged off.

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

This can be caused by corrupted cookies or cookies that are blocked otherwise.

Start Firefox in Safe Mode to check if one of the extensions (Firefox/Firefox/Tools > Add-ons > Extensions) or if hardware acceleration is causing the problem (switch to the DEFAULT theme: Firefox/Firefox/Tools > Add-ons > Appearance).

  • Do NOT click the Reset button on the Safe Mode start window or otherwise make changes.