Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Firefox hang on start

 • 2 απαντήσεις
 • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
 • 62 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από cybergatto

more options

Firefox hang on start only when the laptop is in my enterprise network. The proxy is configured by a proxy.pac. Firefox will start normally if i remove the proxy from the configuration. Other browsers (IE) will start correctly with the same proxy configuration.

The problem is not presistent, but happens only sometimes.

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

Here is my proxy.pac:

function FindProxyForURL(url, host)
{
 if (isPlainHostName(host) ||
 (host=="webdac-prod.****.com") ||
 (host=="vddp.dl.****.com") ||
     (host=="felis.****.com") ||
 (host=="fstest.****.com") ||
 (host=="fscert.****.com") ||
 (host=="oa.****.com") ||
 (host=="lysw3oaptestfe1.eu-****.dom") ||
     (host=="fsibmnalt.****.com") ||
     (host=="fsibmoa.****.com") ||
     (host=="oacert.****.com") ||
     (host=="oatest.****.com") ||
 (host=="****rtm01.****.com.br") ||
 (host=="sagw.daimler.com") ||
 (host=="nalt.****.com") ||
 (host=="portal201.globalview.adp.com") ||
 (host=="e-dotto.isvor.it") ||
 (host=="fuelcard.****auto.com") ||
 (host=="sslvpn.mercedes-benz.it") ||
 (host=="newco1.na.new****.com") ||
 (host=="pir.so.new****.com") ||
 (host=="ntnhpinet.na.new****.com") ||
     (host=="feeds.store.ovi.com") ||
     (host=="web.feeds.store.ovi.com") ||
     (host=="otmcnhadev.oracleoutsourcing.com") ||
 (host=="otmcnhastage.oracleoutsourcing.com") ||
     (host=="otmcnhatest.oracleoutsourcing.com") ||
     (host=="62.149.226.158") ||
     (host=="dam.****.com") ||
  (dnsDomainIs(host, ".****res.local")) ||
 (host=="portal201.globalview.adp.com"))
 return "DIRECT";
 
 if (shExpMatch(url, "https://****.com*") || shExpMatch(url, "*autodiscover.****.com*")) 
 return "DIRECT";

    if (shExpMatch(url, "https://alfaromeo.com*") || shExpMatch(url, "*autodiscover.alfaromeo.com*")) 
    return "DIRECT"; 

    if (shExpMatch(url, "https://fgacapital.nl*") || shExpMatch(url, "*autodiscover.fgacapital.nl*")) 
    return "DIRECT";    


 if ((host=="www.****.com") ||
 (host=="www.m1lagunaseca.****yamahateam.****.it") ||
   (host=="www.sd.be") ||
   (host=="www.atlanet.it") ||
   (host=="promozioni.****.it") ||
   (host=="www.promozioni.****.it") ||
   (host=="www.****.it") ||
   (host=="calcolatricesava.****.it") ||
   (host=="www.****xgame.****.it") ||
   (host=="auto.****.it") ||
      (host=="www.technicalinformation.****.com") ||
   (host=="www.lamusicaecambiata.****.it") ||
      (host=="www.motorshow.****.it") ||
   (host=="www.pandamonster.****.it") ||
   (host=="www.pandamonster.****.com") ||
      (host=="sostenibilita.****group.com") ||
      (host=="sustainability.****group.com") ||
   (host=="www.forum.****.it") ||
   (host=="www.greencheckup.****.it")||
//   (host=="www.****.com") ||
   (host=="www.ginevra2008.****.it") ||
   (host=="www.****ontheweb.****.it") ||
   (host=="www.ambiente.****.it") ||
   (host=="streaming.****auto.com") ||
 (host=="www.natale2010.****.it") ||
   (host=="www.christmas2010.****.com") ||
 (host=="www.natale2010.****.it") ||
   (host=="www.christmas2010.****.com") ||
   (host=="www.natalesolidale.****.it") ||
      (host=="welcome.****.com") ||
      (host=="www.freemont.****.it") ||
      (host=="www.snow.****.it") ||
      (host=="prod2.****.it") ||
      (host=="obsservice.****.it") ||
      (host=="vl.****.com") ||
      (host=="concessionaria.****.it") ||
      (host=="metano.****.it") ||
      (host=="gpl.****.it") ||
      (host=="millemiglia.****.it") ||
      (host=="8v1000miglia.****.it") ||
      (host=="8vmillemiglia.****.it") ||
      (host=="1000miglia.****.it") ||
 (host=="likesu.****.it") ||
 (host=="blog.****.it") ||
   (host=="autoxy.****.it") ||
      (dnsDomainIs(host, "topski.****.it")) ||
   (dnsDomainIs(host, ".new****.com")) ||
   (dnsDomainIs(host, ".aste.fast-buyer.it")) ||
      (dnsDomainIs(host, ".ferrari.it")))
 return MyProxy();

 if (host=="checkdlp.****auto.com")
 return Proxy_DLP();

 if (dnsDomainIs(host, ".its.it") ||
      dnsDomainIs(host, ".****.it") ||
      (host=="elenco.atlanet.it") ||
      (host=="ods.****.com") ||
     (host=="ods-labo.****.com") ||
   (host=="imm.****.com") ||
     (host=="simp-ap.****.com") ||
     (host=="pomixweb.dl.****.com") ||
      (host=="www.interativa****.com.br") ||
  (host=="s96cofcj.edc.daimlerchrysler.com") ||
  (host=="s098a500.emea.corpds.net") ||
  (host=="webarchiv.dcfs.daimlerchrysler.com") ||
  (host=="AN2Dnmt.mf.corpintra.net") ||
  (host=="dgsm.app.corpintra.net") ||
  (host=="S182BROC220.fr182.corpintra.net") ||
  (host=="s182iroc214.fr182.corpintra.net") ||
  (host=="S182BROC214.fr182.corpintra.net") ||
  (host=="S82FFSM1.fr182.corpintra.net") ||
  (host=="vudbsc08.fr182.corpintra.net") ||
  (host=="dbfrance.fr182.corpintra.net") ||
   dnsDomainIs(host, ".da.****.com") ||
   dnsDomainIs(host, ".dmc.****.com") ||
   dnsDomainIs(host, ".dpz.****.com") ||
   dnsDomainIs(host, ".costtracking.****.com") ||
   dnsDomainIs(host, ".logistica.****.com") ||
   dnsDomainIs(host, ".transport.****.com") ||
   dnsDomainIs(host, ".mirafiori.****.com") ||
   dnsDomainIs(host, ".corbetta.****.it") ||
      dnsDomainIs(host, ".docma-wf.it") ||
      dnsDomainIs(host, ".****group.net") ||
      dnsDomainIs(host, ".****corp.net") ||
      dnsDomainIs(host, ".****auto.adfa.local") ||
      dnsDomainIs(host, ".preprod.****.com") ||
      dnsDomainIs(host, ".****auto.com"))
       return "DIRECT";

 if ((host=="codep.****.com"))
        return "DIRECT"; // Attivati per ApplJAVA gruppo Applicativi 080306 00

 IpDest=(dnsResolve(host));

 if ((host=="arpege.ca-sa.group.gca") ||
   (host=="portail-pigment.intranet.gca") ||
     (host=="afgh.ca-sa.adsi.credit-agricole.fr") ||
     (host=="rfp-homolo.ca-sa.iris.credit-agricole.fr"))
   return MyProxy_Credit();

 if ((host=="portale.aci.it") ||
   (host=="81100.servizi.aci") ||
   (host=="www.infost.aci.it") ||
   (host=="macisteadd.aci.it") ||
      dnsDomainIs(host, ".servizi.aci") ||
   (host=="maciste.aci.it") ||
   (host=="visureweb.aci.it"))
 return MyProxy_ACI();


 if ((host=="certinfo.me.com") ||
   (host=="www.mac.com") ||
   (host=="lcs.mac.com") ||
   (host=="configuration.apple.com") ||
   (host=="www.me.com") ||
   (host=="auth.me.com") ||
   (host=="www.control-tec.com") ||
   (host=="certmgmt.me.com"))
 return MyProxy_MAC();

 if (dnsDomainIs(host, ".dropbox.com"))
 return MyProxy_EXT();


 if (isInNet(IpDest, "184.73.220.244", "255.255.255.255"))
 return MyProxy_MAC();

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη cor-el

more options
// if (dnsDomainIs(host, ".intesa.it"))
// return Proxy_Intesa();
 
 if (isInNet(IpDest, "62.196.3.84", "255.255.255.255") ||
  isInNet(IpDest, "62.196.3.85", "255.255.255.255") ||
  isInNet(IpDest, "62.196.2.84", "255.255.255.255") ||
  isInNet(IpDest, "62.196.2.85", "255.255.255.255") ||
  isInNet(IpDest, "62.196.2.90", "255.255.255.255") ||
  isInNet(IpDest, "85.17.230.74", "255.255.255.255"))
 return MyProxy();

//    if (dnsDomainIs(host, ".akamaistream.net")||
// isInNet(IpDest, "80.239.170.228", "255.255.255.255") ||
// (host=="streamstudio.world-television.com"))
// return "PROXY 151.92.35.74:8080"; // By MM


 if (isInNet(IpDest, "192.168.33.177", "255.255.255.255") ||
      isInNet(IpDest, "151.92.198.0", "255.255.255.0") || 
      isInNet(IpDest, "151.92.158.64", "255.255.255.192") ||
   isInNet(IpDest, "151.92.166.0", "255.255.255.0") ||
      isInNet(IpDest, "151.92.83.0", "255.255.255.0") ||
   isInNet(IpDest, "151.88.177.0", "255.255.255.0") ||
   isInNet(IpDest, "151.88.109.0","255.255.255.0") ||
   isInNet(IpDest, "151.88.121.0", "255.255.255.0") ||
   isInNet(IpDest, "195.171.160.0", "255.255.255.0") || 
   isInNet(IpDest, "151.88.40.0", "255.255.254.0") ||
      isInNet(IpDest, "129.9.64.0", "255.255.252.0") ||
      isInNet(IpDest, "129.9.96.0", "255.255.252.0") ||
      isInNet(IpDest, "129.9.70.0", "255.255.254.0") ||
      isInNet(IpDest, "129.9.240.0", "255.255.240.0") ||
      isInNet(IpDest, "129.9.102.0", "255.255.254.0") ||
      isInNet(IpDest, "129.9.168.0", "255.255.255.0") ||
   isInNet(IpDest, "129.9.40.0", "255.255.255.0") ||
      isInNet(IpDest, "160.220.151.0", "255.255.255.0") ||
      isInNet(IpDest, "151.91.32.0", "255.255.248.0") ||
   dnsDomainIs(host, ".aste.fast-buyer.it"))
 return MyProxy();

 if ((host=="dealerportal.****.com") ||
   (host=="dealerportal.alfaromeo.com") ||
   (host=="dealerportal.lancia.com") ||
   (host=="www.lanciathesis.com") ||
   (host=="www.obsmonitor.com") ||
   isInNet(IpDest, "151.92.166.202", "255.255.255.255"))
 return "PROXY 151.92.199.35:8080"; //Dealer Portal

    if (isInNet(IpDest, "193.70.227.0", "255.255.255.0") ||
      isInNet(IpDest, "193.70.43.0", "255.255.255.0") ||
      isInNet(IpDest, "160.220.0.0", "255.255.0.0") ||
      isInNet(IpDest, "10.0.0.0", "255.0.0.0") ||
      isInNet(IpDest, "192.168.0.0", "255.255.0.0") ||
      isInNet(IpDest, "151.92.0.0", "255.255.0.0") ||
      isInNet(IpDest, "151.88.0.0", "255.255.0.0") ||
      isInNet(IpDest, "151.91.0.0", "255.255.0.0") ||
      isInNet(IpDest, "193.242.112.0", "255.255.255.0") ||
      isInNet(IpDest, "172.16.0.0", "255.240.0.0") ||
      isInNet(IpDest, "151.87.112.0", "255.255.255.0") ||
      isInNet(IpDest, "151.87.0.0", "255.255.0.0") ||
      isInNet(IpDest, "130.70.0.0", "255.255.0.0") ||
      isInNet(IpDest, "130.170.123.0", "255.255.255.0") ||
      isInNet(IpDest, "128.1.101.0", "255.255.255.0") ||
      isInNet(IpDest, "130.178.0.0", "255.255.0.0") ||
      isInNet(IpDest, "134.46.0.0", "255.255.0.0") ||
      isInNet(IpDest, "148.98.0.0", "255.255.0.0") ||
   isInNet(IpDest, "155.195.0.0", "255.255.0.0") ||
      isInNet(IpDest, "195.171.0.0", "255.255.0.0") ||
      isInNet(IpDest, "164.56.0.0", "255.255.0.0") ||
      isInNet(IpDest, "130.172.192.4", "255.255.255.255") ||
      isInNet(IpDest, "139.128.85.0", "255.255.255.0") ||
      isInNet(IpDest, "139.128.81.0", "255.255.255.0") || // intranet sharepoint ****
      isInNet(IpDest, "139.128.185.0", "255.255.255.0") ||
      isInNet(IpDest, "139.128.185.0", "255.255.255.0") ||
   isInNet(IpDest, "194.98.211.0", "255.255.255.0") ||
   isInNet(IpDest, "195.75.144.0", "255.255.255.0") ||
      isInNet(IpDest, "195.75.145.32", "255.255.255.255") ||
      isInNet(IpDest, "195.75.145.35", "255.255.255.255") ||
      isInNet(IpDest, "195.75.145.36", "255.255.255.255") ||
      isInNet(IpDest, "195.75.145.37", "255.255.255.255") ||
      isInNet(IpDest, "195.75.145.39", "255.255.255.255") ||
   isInNet(IpDest, "195.75.146.77", "255.255.255.255") ||
   isInNet(IpDest, "146.47.0.0", "255.255.0.0") || // rete CNH
   isInNet(IpDest, "141.86.0.0", "255.255.0.0") || // rete CNH
      isInNet(IpDest, "161.27.240.7", "255.255.255.255") || // indirizzo nattato per FAFS - Recupero
      isInNet(IpDest, "161.27.240.19", "255.255.255.255") ||  // indirizzo nattato per QlikView - CHIARI
   isInNet(IpDest, "187.0.245.0", "255.255.255.0") || // product costing FIASA
      isInNet(IpDest, "187.0.242.0", "255.255.255.0") ||
   isInNet(IpDest, "172.25.203.133", "255.255.255.255") || // web applications FGA Portugal
      isInNet(IpDest, "172.25.203.32", "255.255.255.255") || // web applications FGA Portugal
      isInNet(IpDest, "172.24.11.0", "255.255.0.0") || // web applications FGA Portugal
   isInNet(IpDest, "127.0.0.1", "255.255.255.255") ||
      isInNet(IpDest, "129.9.0.0", "255.255.0.0") ||
      isInNet(IpDest, "151.171.0.0", "255.255.0.0") ||
      isInNet(IpDest, "150.175.57.63", "255.255.255.255") ||
      isInNet(IpDest, "193.43.48.0", "255.255.240.0") ||
      isInNet(IpDest, "150.175.57.64", "255.255.255.255") ||
      isInNet(IpDest, "62.149.226.158", "255.255.255.255") ||
      isInNet(IpDest, "53.28.0.0", "255.255.0.0") ||
      isInNet(IpDest, "53.224.0.0", "255.240.0.0") ||
      isInNet(IpDest, "217.220.54.96", "255.255.255.224") || // web application Daimler-MMV
      isInNet(IpDest, "161.27.7.0", "255.255.255.0") || // Accesso Applicazioni ENG
  isInNet(IpDest, "161.27.132.0", "255.255.255.0") || // Accesso Applicazioni ENG
  isInNet(IpDest, "161.27.240.0", "255.255.255.0") || // Accesso Applicazioni ENG
  isInNet(IpDest, "161.27.242.0", "255.255.255.0") || // Accesso Applicazioni ENG
      isInNet(IpDest, "91.238.61.0", "255.255.255.192") || // Web Serbia
      isInNet(IpDest, "193.109.234.12", "255.255.255.255") || // Web HR Belgium
      isInNet(IpDest, "152.116.0.0", "255.255.0.0")) 
       return "DIRECT";

   if (host=="151.92.199.57")
   return "DIRECT";

   if ((host=="cost.mirafiori.****.com") ||
     (host=="map.mirafiori.****.com") ||
     (host=="dmvetture-dw.****.com") ||
     (host=="logistica.****.com") ||
     (host=="warranty.****.com") ||
     (host=="dmquality.****.com") ||
     (host=="dmfatture-dw.****.com") ||
     (host=="dmbonus-dw.****.com") ||
     (host=="dmcampagne-dw.****.com") ||
     (host=="dw.****.com") ||
     (host=="dmmarketing-dw.****.com") ||
     (host=="marketing.bi.****.com") ||
     (host=="lab.marketing.bi.****.com") ||
     (host=="kpi.scm.****.com") ||
     (host=="transport.****.com") ||
     (host=="sso.transport.****.com") ||
     (host=="sgv-italia.****.com") ||
 (host=="sgv-fiasa.****.com") ||
     (host=="151.92.35.85") ||
 (host=="195.118.230.184") ||
     (host=="81.208.5.232") ||
     (host=="care.****.com") ||
 (host=="bdpneweco.****.com") ||
 (host=="bdpneweco-dw.****.com") ||
     (host=="www.gepas.****gesco.com") ||
     (host=="www.intercompany.****gesco.com")||
 (host=="pir.so.new****.com")||
 (host=="dwlab.****.com")||
     (host=="lab-dmcampagne-dw.****.com")||
     (host=="lab-extendedwarranty.****.com")||
     (host=="lab-warranty.****.com")||
 (host=="lab-dmmarketing-dw.****.com")||
     (host=="lab-kpi.scm.****.com"))
  return "DIRECT"; // Attivati per ApplJAVA gruppo Applicativi 080306

   if ((host=="****brand.****.com") ||
 (host=="****brand.labo.****.com") ||
 (host=="****professionalbrand.****.com") ||
 (host=="****professionalbrand.labo.****.com") ||
 (host=="lanciabrand.****.com") ||
 (host=="lanciabrand.labo.****.com") ||
 (host=="alfaromeobrand.labo.****.com") ||
 (host=="competitiveness.****.com") ||
 (host=="competitiveness.labo.****.com") ||
 (host=="testlink.****.com") ||
 (host=="alfaromeobrand.****.com"))
  return "DIRECT"; // Campolucci nat Atos-Ecomm 210406+041206

 if (host=="gsdjira.dcctools.com")
 return Proxytrn1(); return MyProxy();
}

function Proxytrn1()
{

 return "PROXY ITTRN1S8PX02.****auto.com:8080";
}

function MyProxy()
{

 if (isInNet(myIpAddress(), "172.21.136.0", "255.255.252.0"))
 return "PROXY ITTRN1S3PX02.****auto.com:8080";

 return "PROXY ITTRN1S8PX02.****auto.com:8080";
}

function MyProxy_ACI()
{
 return "PROXY ITTRN1S8PX02.****auto.com:8080";
}

function MyProxy_EXT()
{
 return "PROXY 10.12.9.144:8080";
}

function MyProxy_MAC()
{
 return "PROXY 10.12.9.147:8080";
}


function Proxy_DLP()
{
  return "PROXY 10.12.9.204:8080";
}

function MyProxy_Credit()
{
  return "PROXY 10.133.2.222:8080";
 }

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη cor-el