Αναζήτηση υποστήριξης

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

my cookies are disabled

  • 30 απαντήσεις
  • 78 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 8746 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από jscher2000

more options

ive tried to delete my cache and cookies, restart firefox / cp , unchecked third party cookies, custom cookie setting with allow cookies from sites, deleted corrupted files so what can it be?

also ive tried enabling cookies on other browsers but its the same problem.

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη nobes

Όλες οι απαντήσεις (10)

more options

REGARDING YOUR QUESTION: "Are you sending and receiving cookies?" I CANNOT TELL IF COOKIES ARE BEING SENT BUT NOTHING HERE LOOKS LIKE THE COOKIE NAMES NOTED ON THE PAGE FROM THE SITE I TRIED TO LOAD. IN THE WEB CONSOLE I CLICKED ON.....

[11:03:24.085] GET https://sjobs.brassring.com/TGWEbHost/home.aspx?SID=^3PperyBbxr_slp_rhc_iaQ81dAr9qbWHsCE3a4bFCVweJkHpbK/j3nGsbTExr5Z49NP7aQ9T [HTTP/1.1 302 Found 234ms] 

IT RETURNED THE FOLLOWING: 
Request URL:
https://sjobs.brassring.com/TGWEbHost/home.aspx?SID=^3PperyBbxr_slp_rhc_iaQ81dAr9qbWHsCE3a4bFCVweJkHpbK/j3nGsbTExr5Z49NP7aQ9T
Request Method:  GET
Status Code: HTTP/1.1 302 Found

Request Headers
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:23.0) Gecko/20100101 Firefox/23.0
Host: sjobs.brassring.com
Connection: keep-alive
Accept-Language: en-US,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip, deflate
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8

Response Headers
X-Powered-By: ASP.NET
X-Point: A156A
X-AspNet-Version: 2.0.50727
P3P: CP="NOI LAW NID BUS CUSo PSAo PSDo TAIo OUR OTR COM DEM NAV PRE"
Location: /TGWEbHost/nobranderror.aspx?ErrMsg=NoCookieGetSessionIdForXML
Date: Thu, 05 Sep 2013 16:03:20 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Content-Length: 187
Cache-Control: private

NEXT I CLICKED ON: 
[11:03:24.325] GET https://sjobs.brassring.com/TGWEbHost/nobranderror.aspx?ErrMsg=NoCookieGetSessionIdForXML [HTTP/1.1 200 OK 47ms]
IT RETURNED THE FOLLOWING: 
Request URL: https://sjobs.brassring.com/TGWEbHost/nobranderror.aspx?ErrMsg=NoCookieGetSessionIdForXML
Request Method:  GET
Status Code:  HTTP/1.1 200 OK

Request Headers
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:23.0) Gecko/20100101 Firefox/23.0
Host: sjobs.brassring.com
Connection: keep-alive
Accept-Language: en-US,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip, deflate
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8

Response Headers
X-Powered-By: ASP.NET
X-Point: A156A
X-AspNet-Version: 2.0.50727
P3P: CP="NOI LAW NID BUS CUSo PSAo PSDo TAIo OUR OTR COM DEM NAV PRE"Date: Thu, 05 Sep 2013 16:03:20 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Content-Length: 773
Cache-Control: private

NAVIGATED TO THE SITE AND FOUND PLENTY OF COOKIES. SITE IS OF COURSE ENCRYPTED AND THAT ENDS WITH THE CLOSE OF THE SESSION. SINCE IT THINKS MY COOKIES ARE DISABLED NOTHING SHOWS UP IN THE COOKIE WINDOW IN MOZILLA.
REGARDING YOUR: "If Firefox is not receiving expected cookies, this could indicate that a proxy or filter or other intermediary is stripping them. If Firefox is sending cookies but the site is not receiving them, then similarly, they are getting lost in transit somehow. If Firefox is receiving but not storing cookies, this typically indicates a configuration issue in Firefox itself." I AM NOT SURE I KNOW EXACTLY WHAT TO LOOK FOR HERE THEREFORE NOT SURE WHICH IS OR ISN’T HAPPENING.

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη cor-el

more options

Hi Keepher, it's impossible for me to open that first URL without creating a session first on the server. Do you get this error after submitting the search form?

I tested using the Sears Holdings search page. When I block cookies, I get the redirect you get, and when I allow cookies, I get the anticipated search results. I used the Page Info dialog > Permissions tab to switch these settings, clearing the site's cookies using Page Info dialog > Security tab > View cookies button.

If you check the cookies section for the POST created when you submit the form, does it show the cookies being sent by Firefox?

more options

Hi jscher and again...thank you. I do get the error you noted above. I do not ever see that cookies are sent. I also noticed on my permissions that my Set Cookies default is "allow" Your default is "allow for session". I have no idea if that is significant in any way though but thought I might pass that along.

more options

Hi Keepher, both Allow and Allow for Session should work.

I'm trying to think of some other way that outgoing cookies might be blocked. You tested with extensions disabled by trying the site in Firefox's Safe Mode back on page 1 of this thread.

Well... if the session cookies aren't received then they wouldn't be sent. You mentioned seeing lots of cookies in Firefox's cookies dialog when you landed on the error page. If you reload the search page, do you have the two session cookies my Firefox was sending back? (You can again use the Page Info dialog, Security tab, View Cookies button).

more options

I'm sorry, but I may have been a bit confusing. Regarding my "NAVIGATED TO THE SITE AND FOUND PLENTY OF COOKIES." What I meant was that using a link on Indeed.com I could manually go to the site. I did not use my bookmarks stored via Mozilla. While on the "search" site I used the Page Info dialog to view the cookies just to see what they were. There there were several and no errors. This is the only way I can get to the site. If close my browser and reopen using a book mark or clear my cache and/or history, I get the "Cookies disabled" and the errors. I can navigate to secure sites if I can find an alternative link source but otherwise anything "Brass ring" is unreachable. nevertheless, I did it again as you requested...same results. All I can think of is that somehow I made some change that I cannot identify, find or change back. I don't think it is virus related...what could possibly get past Kaspersky? (sorry could not resist.)

more options

I know you can't load a brassring results page, but can you open a brassring search form page, or does that also cause an error? https://sjobs.brassring.com/TGWebHost/searchopenings.aspx?partnerid=455&siteid=185

If you can open that, do you get the session cookies on that page?

Can you successfully search from that page?

more options

Yes and I do get the session cookies on that page. But that is only if I select the link you provided. I bookmarked that link, closed and re-opened my browser. Tried it again and I got "Cookies disabled". When I set up my initial link with Lowes, I opened an account and set up searches, applied for positions, saved documents etc. That account still exists and I can still do all that but ONLY if I get to the Lowes site through a link like you have above...when I attempt to select that site from my bookmarks I get Cookies Disabled. This is exactly the same thing that happens now with every https I have bookmarked. Finding links to those sites is very difficult. Basically I have to go through an independent job site, find the exact same position, and retrace my steps to the account I previously set up. Everything works once there, but getting there is the problem. And again, thank you for your help.

more options

Hi Keepher, there are some sites that do not allow you to remain in session for extended periods of time. You can try to work around this by setting Firefox to restore your previous session's windows and tabs instead of starting up to your home page, but even then, your session is likely to end at some point. And then any bookmark which uses a code or key stored only in that session will unfortunately become useless.

more options

That's interesting and I certainly didn't know that a company in the public domain would do that. I don't however believe that this is the problem as even when I tried to reach some secure sites for the first time I got the same result. Why would a company that allows you make and maintain an online account prevent you from bookmarking and using that to reach their home page? That's where I go to log in. I simply don't understand and never had this problem before. I just had the same issue when I tried opening an online account at an institution I have belonged to for years and was denied because my "cookies" were "disabled". Something is preventing or blocking cookies to https sites. If this is not browser problem, which perhaps it isn't, any ideas of where to look...should I perhaps go to Microsoft?

more options

Hi Keepher, I don't know why cookies would be read as blocked on your first visit to a site using a URL that isn't specific to a previous session when your Firefox cookie settings are open to new cookies. Some sites use JavaScript to test for and report cookie support so that could be an inaccurate message is some scripting capabilities are being blocked. But if JavaScript works normally otherwise, it's hard to see how that could be implemented...

The fact that only HTTPS sites are affected suggests that you somehow connect to and filter those connections differently. Can you check your Kaspersky add-ons and firewall settings to see whether it could be there?

Otherwise, I'm running out of ideas.

  1. 1
  2. 2