Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

mixidj seach when i open second tab please help me ive tried every thing i know

  • 7 απαντήσεις
  • 9 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 1 προβολή
  • Τελευταία απάντηση από Ian D. Samson

more options

my browsers opens OK to fire fox but when i open a second tab mixi dj search opens tried all i know i can't even find it on my computer to Uninstall it please help me if you can

Επιλεγμένη λύση

I have used about:config before but never knew it was editable until right now. Thanks for the assistance.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 2

Όλες οι απαντήσεις (7)

more options

hello, this sounds like a problem caused by adware on your pc. please go to firefox > addons > extensions & remove any suspicious entries (toolbars, things that you have not installed intentionally, don't know what purpose they serve, etc). also go to the windows control panel / programs and remove all toolbars or potentially unwanted software from there and run a full scan of your system with the security software that you have in place and different other tools like the free version of malwarebytes & adwcleaner.

Remove a toolbar that has taken over your Firefox search or home page Troubleshoot Firefox issues caused by malware

more options

You might want to reset Firefox, however, for me it looks like that hijacker got removed already and couple settings remain. To reset rest of the settings : Enter “about:config” in url bar. This will open settings page Type “Keyword.url” in the search box. Right click it & reset it. Type “browser.search.defaultengine” in the search box. Right click it & reset it. Type “browser.search.selectedengine” in the search box. Right click it & reset it. Search for ‘browser.newtab.url’. Right-click and reset. This will make sure that the search page won’t launch on each new tab.

Oh, and and if this reverts back, scan with anti-malware programs :

more options

thanks guys you solved my problem

more options

Adwcleaner does not even find MIXIDJ anywhere on my system, but use Ctrl+T in Nightly ... or any browser ... for a new tab and the mixi URL is automatically used. I have run my malware finder, uninstall programs, regedit, scanned the hard drives for the existence of the url, but nothing appears to get rid of the "bug" that ought to be considered malicious, because that's what it is. MALICIOUS code.

more options

Did you check the browser.newtab.url pref on the about:config page?

If you do not keep changes after a restart, see:

more options

Επιλεγμένη λύση

I have used about:config before but never knew it was editable until right now. Thanks for the assistance.