Αναζήτηση υποστήριξης

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

I don't see any videos with Mozilla(better:sometimes I do,most of the times no)

  • Καμία απάντηση
  • 3 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 18 προβολές
more options

After years of using Mozilla,it's the first time i really want to stop using it.The problem is with videos(youtube ,but also others in different sights).Some times I see a video,sometimes i don't(see only a black screen),but when i deactivate the Scock wave flash 11...I can see the video,then in other videos I have to activate it again and then I can seevideos,then in other videos I don't see anything,with or without ShockwaveFlash!!!!What the h...ll...!!!On the other side,I don't have any problems with Explorer or Chrome.I have Windows XP,the latest Mozilla(19) and the latest Adobe Flash Player 11.6.602 .Before 6 months I never had such a problem .