Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Set URL connection timeout Windows 7

  • 2 απαντήσεις
  • 2 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 3 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

How do I adjust the timeout for connection to a URL?

The timeout BEFORE Firefox reports 'not found'

I found only a Tutorial for Windows XP: http://drewthaler.blogspot.ro/2005/09/changing-dns-query-timeout-in-windows.html

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options
  1. In the Location bar, type about:config and press Enter. The about:config "This might void your warranty!" warning page may appear.
  2. Click I'll be careful, I promise!, to continue to the about:config page.
  3. Modify "network.http.keep-alive.timeout" parameter (the default value is 115)
  4. Restart Firefox.
more options

I think that it should still work in current Windows versions

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\DNSQueryTimeouts
  • Multi String: "1 2 2 4 8 0" -> "4 8 8 16 32 0"