Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

In yahoo news,the clock comes on everytime for a long time with the message moxilla not responding.

 • 7 απαντήσεις
 • 2 έχουν αυτό το πρόβλημα
 • 46 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

The answers I was given did not solve the problem. After signing out from e-mail and going to Yahoo news,when I click on an article to read nothing moves up or down on the page. The timer comes on for awhile and a message says Moxilla not responding. After about a minute or longer everything starts to move and I can then read the article. If I come back to Yahoo news the same thing happens.

Όλες οι απαντήσεις (7)

more options

Many site issues can be caused by corrupt cookies or cache. In order to try to fix these problems, the first step is to clear both cookies and the cache. Note: This will temporarily log you out of all sites you're logged in to. To clear cache and cookies do the following:


 1. Go to Firefox > History > Clear recent history or (if no Firefox button is shown) go to Tools > Clear recent history.
 2. Under "Time range to clear", select "Everything".
 3. Now, click the arrow next to Details to toggle the Details list active.
 4. From the details list, check Cache and Cookies and uncheck everything else.
 5. Now click the Clear now button.

Further information can be found in the Clear your cache, history and other personal information in Firefox article.

Did this fix your problems? Please report back to us!

more options

I did as instructed but it still has not worked.

more options

Please update your Firefox to Firefox 18.0.2

more options

I followed the instructions to download to 18.2. When I checked it showed that I was still on 3.6.15

more options

Certain Firefox problems can be solved by performing a Clean reinstall. This means you remove Firefox and any leftover program files and then reinstall Firefox. Please follow these steps one by one:

 1. Download the latest Desktop version of Firefox from http://www.mozilla.org and save the setup file to your computer.
 2. After the download finishes, close all Firefox windows (click Exit from the Firefox or File menu) and confirm all upcoming messages.
 3. Now, uninstall Firefox by following the steps mentioned in the Uninstall Firefox article.

IMPORTANT: On Windows, the uninstaller has the option to remove your personal data and settings. Make sure that you do not check this option; otherwise all of your bookmarks, passwords, extensions, user customizations and other Firefox user profile data will be removed from your computer.

After uninstalling Firefox on Windows, delete the "Mozilla Firefox" program folder, located by default in one of these locations:

 • (On 32-bit Windows) C:\Program Files\Mozilla Firefox
 • (On 64-bit Windows) C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox
 1. Go to the Windows Start menu and click on "Computer".
 2. In the Explorer window that opens, double click Local Disk (C:) to open the C:\ drive.
 3. Find the "Program Files (x86)" folder or "Program Files" folder.
  • On 32-bit Windows, double-click the Program Files folder to open it.
  • On 64-bit Windows, you will see a "Program Files (x86)" folder AND a "Program Files" folder. Open the Program Files (x86) folder.
 4. Look for a Mozilla Firefox folder. If you find one, right-click it and select Delete and confirm that you want to move the folder to the Recycle Bin.

Now, go ahead and reinstall Firefox:

 1. Double-click the downloaded installation file and go through the steps of the installation wizard.
 2. Once the wizard is finished, choose to directly open Firefox after clicking the Finish button.

Please report back to see if this helped you!

more options

I am sorry. I am a novice. I could not do these procedures. Thank you for all of your input.

more options

You can check for problems caused by a possibly corrupted user agent.

 • Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2.15) Gecko/20110303 Firefox/3.6.15 ( .NET CLR 3.5.30729)

See: