Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

I keep getting a message that my version of Firefox is older and not supported. I downloaded the upgrade and I still get the message. I adjusted the firewall se

  • 1 απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 82 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από ideato

more options

keep getting error message that server can not be found links will not open cannot display images

Επιλεγμένη λύση

Hello TinaShaps, your user agent is corrupted by Fast Browser Search (FBSMTWB) and that identifies you as Firefox/3.6.20

see your user agent:

Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US; rv:1.9.2.20) Gecko/20110803 BRI/1 Firefox/3.6.20 (.NET CLR 3.5.30729) FBSMTWB

you must reset user agent, see how to do that : Firefox is showing the wrong User Agent

see also : http://help.fastbrowsersearch.com/


thank you

Please mark "Solved" the answer that really solve the problem, to help others with a similar problem.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Επιλεγμένη λύση

Hello TinaShaps, your user agent is corrupted by Fast Browser Search (FBSMTWB) and that identifies you as Firefox/3.6.20

see your user agent:

Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US; rv:1.9.2.20) Gecko/20110803 BRI/1 Firefox/3.6.20 (.NET CLR 3.5.30729) FBSMTWB

you must reset user agent, see how to do that : Firefox is showing the wrong User Agent

see also : http://help.fastbrowsersearch.com/


thank you

Please mark "Solved" the answer that really solve the problem, to help others with a similar problem.