Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

how do i minimize microsoft, google and facebook always in my face. I want pure fox.

  • 1 απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 61 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από jscher2000

more options

Bing and Google and facebook are not welcome. They have this huge bluster of entitlement. If i wanted them I would invite. It is like if I sell you a product at your door and instead of thanking you and leaving I barge in and insist you buy something again and again. To top it off I refuse to leave and apparently the law is on my side. I dig in and sell and push and crush even any attempt for you to just ignore me. I am a one percenter (1%) and I am fully entitled to take and take because life owes me a living. Sorry 4 the soapbox.

What I want is a Firefox browsing experience minus the above. Will I need to learn code to mold my own UI?

I greatly appreciate any consideration.

Rudy

Επιλεγμένη λύση

Google pays Mozilla to be the default search engine, but you can choose a different one. The method for changing it varies depending on how you search:

(1) Search bar/search box: simply choose a different engine from the drop-down list. This also governs the searches from the right-click menu for text selected in the page.

(2) URL bar/address bar: you need to manually edit a setting (keyword.URL), and for that you need the URL to submit your query (Startpage.com example: wrong search engine opens unless I use alt-tab).

(3) Home page search box: you need to manually edit a setting, and for that you need the URL to submit your query (DuckDuckGo example: Can you change the search engine from Google to something else on the Firefox default home page?).

If you have a preferred search engine, someone might be able to give you more specific pointers.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Επιλεγμένη λύση

Google pays Mozilla to be the default search engine, but you can choose a different one. The method for changing it varies depending on how you search:

(1) Search bar/search box: simply choose a different engine from the drop-down list. This also governs the searches from the right-click menu for text selected in the page.

(2) URL bar/address bar: you need to manually edit a setting (keyword.URL), and for that you need the URL to submit your query (Startpage.com example: wrong search engine opens unless I use alt-tab).

(3) Home page search box: you need to manually edit a setting, and for that you need the URL to submit your query (DuckDuckGo example: Can you change the search engine from Google to something else on the Firefox default home page?).

If you have a preferred search engine, someone might be able to give you more specific pointers.