Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

how do i export bookmarks in 17

 • 8 απαντήσεις
 • 5 έχουν αυτό το πρόβλημα
 • 7013 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από jimbir

more options

I'm using Firefox 17.0.1. How do I export my bookmarks from one computer to another?

Thanks. Jim B.

Επιλεγμένη λύση

Thanks for the help. I had a bunch of bookmarks that I collected over a period of time on my desktop. I recently acquired a new laptop and wanted to copy them to it. What I did below worked perfectly.

To copy bookmarks to a different computer

 1. Install a flash drive into computer #1
 2. On the menu bar, open bookmarks>show all bookmarks>import and backup>export bookmarks to HTML.
 3. In the window that opens, scroll down to the flashdrive then hit <save>
 4. Install the flash drive into computer #2.
 5. Repeat step 2 in computer #2 except hit import bookmarks from HTML.
 6. Scroll down to the flash drive and highlight [bookmarks.HTML] and click open.
 7. The bookmarks should be imported at this point.

All the instructions and links I found were wordy, somewhat confusing, and didn't address this subject directly.

Thank again. Jim B.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 6

Όλες οι απαντήσεις (8)

more options

Hi, check out this article: Restore bookmarks from backup or move them to another computer. To get to your backups from your current installation of Firefox, try this:

Help > Troubleshooting Information > "Show Folder" button

Any luck?

more options

Note that restoring a JSON backup will replace all current bookmarks.
So if you need to merge bookmarks with existing bookmarks then you need to export the bookmarks to an HTML file.
Note that an HTML backup doesn't include tags, so if you use tags then those get lost.

See also:

more options

Επιλεγμένη λύση

Thanks for the help. I had a bunch of bookmarks that I collected over a period of time on my desktop. I recently acquired a new laptop and wanted to copy them to it. What I did below worked perfectly.

To copy bookmarks to a different computer

 1. Install a flash drive into computer #1
 2. On the menu bar, open bookmarks>show all bookmarks>import and backup>export bookmarks to HTML.
 3. In the window that opens, scroll down to the flashdrive then hit <save>
 4. Install the flash drive into computer #2.
 5. Repeat step 2 in computer #2 except hit import bookmarks from HTML.
 6. Scroll down to the flash drive and highlight [bookmarks.HTML] and click open.
 7. The bookmarks should be imported at this point.

All the instructions and links I found were wordy, somewhat confusing, and didn't address this subject directly.

Thank again. Jim B.

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη cor-el

more options

Sorry, I had the steps all neatly aligned in notepad and they looked fine when I wrote the post but, after submitting it, the alignment got screwed up. What should I have done to preserve it?

more options

You want a numbered list and the way to create such a list on this forum is to start each item with a '#' to make the forum software number it automatically.

Like this:

# Install a flash drive into computer #1 

Gives:

 1. Install a flash drive into computer #1
more options

Thanks for the info. Did you fix up my post?

more options

Yes, I have replaced your numbers with '#' symbols.

See also:

more options

Well thanks for the help. I guess I've worn out this thread. I'll be signing off for now. Bye...