Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Bookmarks are locked. How do I unlock?

  • 6 απαντήσεις
  • 3 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 3017 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από danboyweho

more options

Cannot move bookmarks wherever I want. They are stuck in alpha order. When I move one it goes back to alpha order. I would like to be able to move them manually in any order.

Επιλεγμένη λύση

Where are you doing the sorting?

Is that in the Library (Bookmarks Manager)?


Start Firefox in Safe Mode to check if one of the extensions (Firefox/Tools > Add-ons > Extensions) or if hardware acceleration is causing the problem (switch to the DEFAULT theme: Firefox/Tools > Add-ons > Appearance).

  • Do not click the Reset button on the Safe mode start window or otherwise make changes.

Problems with bookmarks and history not working properly can be caused by a corrupted places.sqlite database file.

You can check for problems with the places.sqlite database file in the Firefox Profile Folder.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (6)

more options

First please update to Firefox 17.0.1. Update Firefox to the latest release. Then test again

more options

Done. Still auto alpha lock when tested.

more options

clicked on open bookmarks to confirm sort order set to unsorted as well.

more options

Επιλεγμένη λύση

Where are you doing the sorting?

Is that in the Library (Bookmarks Manager)?


Start Firefox in Safe Mode to check if one of the extensions (Firefox/Tools > Add-ons > Extensions) or if hardware acceleration is causing the problem (switch to the DEFAULT theme: Firefox/Tools > Add-ons > Appearance).

  • Do not click the Reset button on the Safe mode start window or otherwise make changes.

Problems with bookmarks and history not working properly can be caused by a corrupted places.sqlite database file.

You can check for problems with the places.sqlite database file in the Firefox Profile Folder.

more options

doing sorting in change view second drop down menu under open bookmarks

more options

All set. Back in business :-)

It was the "sort bookmarks" add-on, which I'd just installed when the problem started. Funny how soon we forget these things.

Switched to safe mode and "sort bookmarks" was first add-on I tested. Problem solved.

Many thanks, btw.