Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

when I go to certain web-sites now(such as Amazon.com/ebay/there is a yellow tab on the right side in the middle of the page that has "Local directory" written

  • 1 απάντηση
  • 2 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 15 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από jscher2000

more options

on it. what is this and is this something new? If so, how do I get rid of it

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

It might be a feature of an add-on. Could you review the list on the following page and disable everything that is not essential, restart Firefox, and see whether it goes away:

orange Firefox button or classic Tools menu > Add-ons > Extensions category

By the way, you are not really running Firefox 4.0.1 are you? There might be a problem with the forum's version detection; you can check Help > About Firefox for the true version. Version 4 contains numerous publicly disclosed security vulnerabilities and is dangerous to use on the web. You should update ASAP.