Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Every time I click on anything on a page it opens it in a new tab. How do I make it stop?

  • 2 απαντήσεις
  • 35 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 8841 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από jscher2000

more options

That's pretty much it. Any link I click on opens in a new tab. For example anything on facebook: a new notification, clicking on pictures, clicking on the facebook icon to refresh the page. I can't click on anything with out it opening a new tab.

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

On FB, links to external sites usually open in a new tab or new window, but links within FB usually stay in the same tab.

Do you have any tab-related add-ons that might be changing how links work? For example, you can check your extensions on the following page. You may want to disable everything nonessential and restart Firefox to see whether that cures it.

orange Firefox button or classic Tools menu > Add-ons > Extensions category

more options

What you describe also might be caused by a stuck Ctrl key. Tapping it vigorously several times may unstick it if it's a physical keyboard problem. If it's a Windows glitch, restarting Windows probably would resolve it.