Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

I installed ShopAtHome toolbar, now Yahoo has hijacked my new tab. How do I fix this to the last visited tabs?

  • 3 απαντήσεις
  • 3 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 832 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από dumdidadida

more options

I installed ShopAtHome toolbar, now Yahoo has hijacked my new tab. How do I fix this to the last visited tabs?

Multiple forums have addressed the fact that Yahoo is hijacking new tabs. I installed the ShopAtHome toolbar - which I love - but then I get Yahoo installed (mysteriously and uninvited).

I would like the new tab to reset to its default of: either the panels of previous sites, or the blank page. The prior issues relating to netassistant do not work.

Any help would be appreciated.

Όλες οι απαντήσεις (3)

more options

Hi,

You can try to right-click and Reset the key browser.newtab.url in about:config or Modify and enter about:blank.

about:config Entries

The Config Descriptions add-on adds helpful source comments in about:config.

New tab page

If the issue returns, you can try to check/change the Options for ShopAtHome in Firefox Tools (Alt + T) > Add-ons > Extensions, or in the toolbat itself.

Using extensions

more options

That did work. However, I was curious as to how it reappears when activating the ShopAtHome Toolbar? They (ShopAtHome) claim they don't have Yahoo incorporated into their code.

I really love the toolbar, but, God, Yahoo sucks so bad! What a bunch of 2nd rate hackers insinuating their code everywhere!

more options

Not sure, the original toolbar may be good to the word. It could be a variant, or an affiliate repackaged one. You may also want to check after restarting Firefox (a quick way to restart Firefox is to press Shift + F2, type restart and Enter), and also after rebooting the PC to make sure the problem isn't returning, perhaps with another add-on/external Windows program.