Αναζήτηση υποστήριξης

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Enabling custom cookie handling kills facebook dropdowns

  • 5 απαντήσεις
  • 3 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 243 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από Legacy2000

more options

Hi,

I'm using firefox for several years, but recently i discovered a weird effect on one of my computers, which was consistent across many FF versions (up to the recent version 17 now). All drop down menus on facebook were not working for me. On one pc I can click on the red globe, and a menu opens - while on the other pc nothing happened. Now I was able to reproduce it.

As soon as I activate the "ask how long cookies are stored" option in the privacy settings, the drop down menus wont work/show. Choosing the default "Keep them as long as they are valid" reenables the drop down menus.

I really like the cookie storage time option so i can decide which website will remember me.

Επιλεγμένη λύση

You can remove a possible cookie exception for www.facebook.com and create an exception for facebook.com instead to include all facebook domains.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 2

Όλες οι απαντήσεις (5)

more options

Επιλεγμένη λύση

You can remove a possible cookie exception for www.facebook.com and create an exception for facebook.com instead to include all facebook domains.

more options

This works. I had www.facebook.com and pixel.facebook.com allowed and no other request appeared. I would guess that pixel and www wanted to access the same cookies but the cookie handling in FF blocked that "cross url" cookie access.

more options

I have been having this same problem too. I've tried disabling all my add-ons/plugins, but it hasn't helped. I added back just Java, but that did not help. I have also added an exception for facebook and pixel.facebook.com, no dice. It does work correctly in my IE.

I have also run malware scans (GMER), nothing shows up. If I set it back to remember history, removing the custom options, it works.

Any other suggestions?

Thanks in advance!

more options

@txkttn77 Remove you exception for "www.facebook.com" and "pixel.facebook.com" and manually add one for "facebook.com" (without subdomains).

more options

cor-el, a million thanks.

I just wish I had found this thread earlier - I just spent a day trying to figure this out (including resetting and re-installing Firefox) only to find that it worked for a few minutes and then broke again. Doh.

Occam's razor wins again.