Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

I can no longer login into my gmail or wordpress account. I cleared cash and reinstalled. no luck

  • 3 απαντήσεις
  • 20 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 98 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από Dado

more options

I've made sure firefox can accept cookies, cleared my cashe, reinstalled firefox, and made sure that my firewall can allow firefox to gain access to the web. I don't know what happened. I've always used firefox, but now two sites I go to cannot be accessed. One is one of my wordpress login pages ( I can log in to my other blogs) and my gmail account. I get this warning when I try to go to gmail continually: Your browser's cookie functionality is turned off. Please turn it on. [?] :(

Όλες οι απαντήσεις (3)

more options

hello nearel, please try the "Clear history for that site" step from the following article Websites say cookies are blocked - Unblock them (but watch out - this will also delete any passwords saved for those sites in firefox).

other causes of the problem may be security software or extensions/third-party programs that interfere with the cookie management in firefox... http://kb.mozillazine.org/Websites_report_cookies_are_disabled

more options

Did you check the cookie exceptions to make sure that you aren't blocking cookies from those sites?

  • Tools > Options > Privacy > Cookies: Exceptions

You can also check the cookie permissions on the about:permissions page via the location bar for websites.

You can Create an allow cookie exception to keep cookie from a website if you want the website to remember you and keep you logged on.

more options

or you can write in firefox passwords for your sites that you want to login and firefox will automaticly login.... or login trough other browser and change security settings for log in from difrent computers... you see, for example, Google chack your IP adress and itch browser you are using when you try to login... probably if you have high security setting he think that you are intruder ;) got to google accoutn and turn off checkin and remembering computers from which you are login in. same problem some people have with facebook... and some people who change passwords and did not made changes to their connected apps and browsers... try it, it doesnt cost you anything... write mi if you need more data...