Αναζήτηση υποστήριξης

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

email does not display properly since was updated, even uninstalled and reinstalled

  • 1 απάντηση
  • 2 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 67 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

my email does not display properly since it was updated today, I've even tried uninstalling and re installing. email will come up but off to the left us small box appears with the contents of the email which is to small to even read.

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Reset the page zoom on pages that cause problems.

  • View > Zoom > Reset (Ctrl+0 (zero); Cmd+0 on Mac)

Clear the cache and the cookies from sites that cause problems.

"Clear the Cache":

  • Tools > Options > Advanced > Network > Cached Web Content: "Clear Now"

"Remove Cookies" from sites causing problems:

  • Tools > Options > Privacy > Cookies: "Show Cookies"

Start Firefox in Safe Mode to check if one of the extensions (Firefox/Tools > Add-ons > Extensions) or if hardware acceleration is causing the problem (switch to the DEFAULT theme: Firefox/Tools > Add-ons > Appearance).

  • Do not click the Reset button on the Safe mode start window or otherwise make changes.