Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Pop-up allows first pop-up page and the second pop-up page (linked from the first one) but does not open the data in the second pop-up page.

  • 1 απάντηση
  • 2 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 31 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από jackiedavies.

more options

I want to print my online bank statement. Please see screen shots below. The webpage has a link that says: VIEW STATEMENT Click the link and a pop-up opens that warns you about downloading using a public-access computer or sharing a computer with others. If you want to continue click OKAY. When you click this link another pop-up appears (a pop-up within a pop-up) but it is blank. When the process used to work, the statement would appear. MacBook running OS X 10.6.8 When I tried it with Safari everything worked as it should so the problem is not with the bank. I went back to Firefox (my preferred browser) and did the troubleshooting RESET. Nothing changed. In the Tools menu - Page Info - Permission - Open Pop-up Windows is set @ Default - Allow In Preference - Content - Block pop-up windows is unchecked or when it is checked the website is listed in the Allowed column. It is the correct url because when I clicked the yellow options bar to Allow it, FireFox automatically chose it. I also tried adding the extended url as it appears on the web page which has the first pop-up link. Firefox would not accept it.

I want to print my online bank statement. Please see screen shots below. The webpage has a link that says: VIEW STATEMENT Click the link and a pop-up opens that warns you about downloading using a public-access computer or sharing a computer with others. If you want to continue click OKAY. When you click this link another pop-up appears (a pop-up within a pop-up) but it is blank. When the process used to work, the statement would appear. MacBook running OS X 10.6.8 When I tried it with Safari everything worked as it should so the problem is not with the bank. I went back to Firefox (my preferred browser) and did the troubleshooting RESET. Nothing changed. In the Tools menu - Page Info - Permission - Open Pop-up Windows is set @ Default - Allow In Preference - Content - Block pop-up windows is unchecked or when it is checked the website is listed in the Allowed column. It is the correct url because when I clicked the yellow options bar to Allow it, FireFox automatically chose it. I also tried adding the extended url as it appears on the web page which has the first pop-up link. Firefox would not accept it.

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη jackiedavies.

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Screenshots:

  1. Part of bank's webpage with the link to the first pop-up
  2. The first pop-up page with link to the statement pop-up page.
  3. The second pop-up page - blank where there should be the statement. The page appears but the data doesn't.

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη jackiedavies.