Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Unable to authenticate to https sites using ntlmv2 on Mac OS 10.6 and Firefox 11.0

  • 4 απαντήσεις
  • 2 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 45 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από svetlikp

more options

I am using a Mac with OS X 10.6. The Firefox version is 11.0. we cannot authenticate to https:// sites that require NTLMv2. We were able to use Firefox on the Mac to authenticate to https:// sites until our organization dropped NTLMv1 and required the use of NTLMv2. The problem on the PC was corrected by using the NTLM plugin but we have never managed to correct the problem on the Mac. The operating system does not appear to be the problem since Safari can authenticate to these sites. I have added the https:// url to the network.negotiate-auth.delegation-uris, network.negotiate-auth.trusted-uris and the network.automatic-ntlm-auth.trusted-uris parameters (which is necessary to correct the problem on the PC). After reading the thread about ntlmv2 authentication in Lion I also set network.automatic-ntlm-auth.allow-proxies and network.negotiate-auth.allow-proxies to false but I still can't authenticate. I also tried creating an nsmb.conf file in /etc with minauth=ntlmv2

I am using a Mac with OS X 10.6. The Firefox version is 11.0. we cannot authenticate to https:// sites that require NTLMv2. We were able to use Firefox on the Mac to authenticate to https:// sites until our organization dropped NTLMv1 and required the use of NTLMv2. The problem on the PC was corrected by using the NTLM plugin but we have never managed to correct the problem on the Mac. The operating system does not appear to be the problem since Safari can authenticate to these sites. I have added the https:// url to the network.negotiate-auth.delegation-uris, network.negotiate-auth.trusted-uris and the network.automatic-ntlm-auth.trusted-uris parameters (which is necessary to correct the problem on the PC). After reading the thread about ntlmv2 authentication in Lion I also set network.automatic-ntlm-auth.allow-proxies and network.negotiate-auth.allow-proxies to false but I still can't authenticate. I also tried creating an nsmb.conf file in /etc with minauth=ntlmv2

Όλες οι απαντήσεις (4)

more options

Hi svetlikp

try with http:// url not https:// url and without trailing slash and without additional parts of the url ( like http:mozilla.org )


thank you

more options

make also network.ntlm.send-lm-response to TRUE(it is false by default)

more options

bug 423758 - Firefox can't authenticate to IIS when minimum NTLM level set to v2

more options

Hi

Thanks for the posts. I set network.ntlm.send-lm-response to TRUE but the behavior was the same. I changed https:// to http:// and made sure there were no trailing /'s but still cannot authenticate