Αναζήτηση υποστήριξης

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

My home page does not start

  • 4 απαντήσεις
  • 2 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 377 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από bernard_istasse

more options

Hello, Help would be nice. I used Firefox for a long time and I had no problems in launching my home page until today. Problem : I do not know Symptoms : I can get my home page or whatever URL after using "Reset Firefox" in the tab Help>Trouble Shooting Information.

When living Firefox and getting back again, the problem still occurs. I do not know how to solve this problem. Thanks in advance for help. Regards Bernard

Επιλεγμένη λύση

Όλες οι απαντήσεις (4)

more options

A possible cause is security software (firewall,anti-virus) that blocks or restricts Firefox or the plugin-container process without informing you, possibly after detecting changes (update) to the Firefox program.

Remove all rules for Firefox and the plugin-container from the permissions list in the firewall and let your firewall ask again for permission to get full unrestricted access to internet for Firefox and the plugin-container process and the updater process.

See:


What is the home page setting?

Is that a web page or the about:home page?


If it is a web page the try to clear the cache and the cookies from sites that cause problems.

"Clear the Cache":

  • Tools > Options > Advanced > Network > Cached Web Content: "Clear Now"

"Remove Cookies" from sites causing problems:

  • Tools > Options > Privacy > Cookies: "Show Cookies"

Start Firefox in Safe Mode to check if one of the extensions or if hardware acceleration is causing the problem (switch to the DEFAULT theme: Firefox/Tools > Add-ons > Appearance/Themes).

more options

Thank you very much for the feedback.

I did it and it did work on the spot. But after several launch of firefox and resetting, things are going well now.

I agree with your diagnostics.

Thank you again for your support.

Bernard

more options

Επιλεγμένη λύση

You're welcome