Αναζήτηση υποστήριξης

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Links are set to open in new tab, not current tab. However since update to FF 14, they open in current tab. How can I change this back?

  • 3 απαντήσεις
  • 4 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 1026 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από John99

more options

I would like links I click on to open in a new tab, not the current tab. In the Tools>Options, I have it set to do this. However, since the update to 14.0.1, I can't get it to open in a new tab. This is for all web sites and email. What can I do to change it? Thanks.

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη Bobi2011

Επιλεγμένη λύση

Try in Firefox's safemode, by for instance holding keyboard Shift when you start Firefox.

it is possible some combination of add-on extensions are causing the problem.

If that does not help consider using the new reset feature from the troubleshooting page:

other possible causes and solutions are given in

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (3)

more options

Επιλεγμένη λύση

Try in Firefox's safemode, by for instance holding keyboard Shift when you start Firefox.

it is possible some combination of add-on extensions are causing the problem.

If that does not help consider using the new reset feature from the troubleshooting page:

other possible causes and solutions are given in

more options

Thank you John99. I used a combination of your suggestions above. The "Reset Firefox" worked the best, after I did a System Restore! Thanks for your help.

more options

Glad it is fixed.

Thanks for posting back. If you find out what the change was that caused the problem no doubt you will let us know.