Αναζήτηση υποστήριξης

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Why are Yahoo pages (only Yahoo) showing just text, no images?

 • 2 απαντήσεις
 • 3 έχουν αυτό το πρόβλημα
 • 9777 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από trickshot63

more options

Yahoo pages (only yahoo) , will not load correctly. A blue page with only text loads. No images, just text. Please help

Επιλεγμένη λύση

Reload web page(s) and bypass the cache to refresh possibly outdated or corrupted files.

 • Press and hold Shift and left-click the Reload button.
 • Press "Ctrl + F5" or press "Ctrl + Shift + R" (Windows,Linux)
 • Press "Cmd + Shift + R" (MAC)

Clear the cache and the cookies from sites that cause problems.

"Clear the Cache":

 • Tools > Options > Advanced > Network > Offline Storage (Cache): "Clear Now"

"Remove Cookies" from sites causing problems:

 • Tools > Options > Privacy > Cookies: "Show Cookies"

If you use extensions (Tools > Add-ons > Extensions) like Adblock Plus or NoScript or Flash Block that can block content then make sure that such extensions aren't blocking content.


Make sure that you allow pages to choose their colors and that you haven't enabled High Contrast in the Accessibility settings.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

Επιλεγμένη λύση

Reload web page(s) and bypass the cache to refresh possibly outdated or corrupted files.

 • Press and hold Shift and left-click the Reload button.
 • Press "Ctrl + F5" or press "Ctrl + Shift + R" (Windows,Linux)
 • Press "Cmd + Shift + R" (MAC)

Clear the cache and the cookies from sites that cause problems.

"Clear the Cache":

 • Tools > Options > Advanced > Network > Offline Storage (Cache): "Clear Now"

"Remove Cookies" from sites causing problems:

 • Tools > Options > Privacy > Cookies: "Show Cookies"

If you use extensions (Tools > Add-ons > Extensions) like Adblock Plus or NoScript or Flash Block that can block content then make sure that such extensions aren't blocking content.


Make sure that you allow pages to choose their colors and that you haven't enabled High Contrast in the Accessibility settings.

more options

Thanks very much. It was my adblock plus making all the trouble.