Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

I would like to have at least 1 of my toolbars displayed at the BOTTOM of my open browser screen.How do I move a toolbar from the top to the bottom of the page?

  • 8 απαντήσεις
  • 3 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 5 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

I would like to have at least one of my toolbars displayed at the BOTTOM of my open browser screen. How do I move a toolbar from the top to the bottom of the page? I do NOT want to do this by using an extension, and when I read about the extension, I really did not see how it would move the toolbar from the top to the bottom any open browser page. Thank you in advance for supply the answer and procedure to get this accomplished.

Επιλεγμένη λύση

You can't drag an entire toolbar down to the bottom of the window. The Addon Bar is a "toolbar", drag whatever you want from the Customize Palette or a toolbar down to the Addon Bar.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (8)

more options

Is showing the Add-ons bar sufficient?

  • Firefox > Options > Add-ons Bar
  • View > Toolbars > Add-ons Bar
more options

I don't understand your answer. I went to View> Toolbars> Add-ons Bar but did now see where I could more the toolbar from the top of the page to the bottom of the browser page.

more options

I still need to know how to have at least one of my toolbars displayed at the BOTTOM of my open browser screen. How do I move a toolbar from the top to the bottom of the page? Please help. Thank you in advance to all who answer with a valid solution.

more options

https://support.mozilla.com/en-US/kb/How+to+customize+the+toolbar
Move individual elements / buttons to the Addon Bar, not a whole toolbar all at once.

more options

OK, I read the page I was referred to, but I still cannot find out how to have at least one of my toolbars displayed at the BOTTOM of my open browser screen. I can add toolbars to the top, but I would like to have at least one, if not more, of them at the BOTTOM for the page / screen. Once the toolbar is at the bottom then I can add the individual elements.

more options

Επιλεγμένη λύση

You can't drag an entire toolbar down to the bottom of the window. The Addon Bar is a "toolbar", drag whatever you want from the Customize Palette or a toolbar down to the Addon Bar.

more options

Darn, I really, really wanted some of the toolbars at the bottom of the window.

more options

Try this extension to create extra toolbar at the bottom and drag items from other toolbars on it.

(compatibility is at 13.0a1, so you may need to override the installation to check if the extensions works)