Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

slowness in the video's I view. The video is out of sync with the audio?

  • 5 απαντήσεις
  • 16 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 23 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από navydisposaleer

more options

When I'm on a website that displays video and audio, the two are not in sync with one another. This constantly happens. Whether I'm watching a music video on youtube, or watching a discussion on yahoo finance, the problem is always there. Can someone explain why things are out of sync (video--audio) , and is there something I can do to remedy the issue? Thank you.

When I'm on a website that displays video and audio, the two are not in sync with one another. This constantly happens. Whether I'm watching a music video on youtube, or watching a discussion on yahoo finance, the problem is always there. Can someone explain why things are out of sync (video--audio) , and is there something I can do to remedy the issue? Thank you.

Όλες οι απαντήσεις (5)

more options

You can check for problems caused by a recent Flash 11.3 update and possibly downgrade to Flash 11.2 or 10.3.


Try to "disable the hardware acceleration" in the Flash Player.

See also:

Flash "Display settings" window:

Try to disable hardware acceleration in Firefox.

more options

Thank you cor-el for your reply. First off, I'm using version 3.5 because the newer version 13 actually causes more problems with my video-audio viewing (out of sync and freezes) more then version 3.5. It seems 3.5 has less of the problem, weird? I tried disabling hardware accelerator in both flash player, and that had no difference on the issue. When I tried to disable hardware accelerator in firefox, following the instructions, I wasn't able to access it in the browsing section of the advanced tab. I wasn't given that option, in the three options offered? So, I can't comment on that possibility cor-el. I spent quite a bit of time, making sure I had new updates, and new plug-in updates on my system this morning. All of which made no difference in the problem? My system is an old computer. Am I beating an old horse here, because of that. My internet connection is not slow (charter) if that would have anything to do with it? I'm not a pro at solving computer problems. But, given good instructions I believe I can try various solutions to see if they can remedy the problem. What suggestions do you have cor-el? Again, thank you.

more options

Pretty much all of the suggestions on fixing out of sync video/audio don't work. There is something wrong in the software that can't be fixed locally. I have a notebook running Windows 7, IE and Intel i5 and there is no problem with the audio/video. Windows XP started having these problems this spring. Last year there was not problem. Most likely all of this is due to continual upgrading of software. What a mess.

more options

Hi navydisposalee,

You're probably right. Also, my system is an old system and I'm pretty sure that is adding to my problem. When I upgrade to a new system, I suspect that may help. But, it may not if windows XP is actually at fault. Thanks for your reply.
more options

I'm not sure if it's a XP problem. Adobe Flash Player has been suspected as the problem but I've tried using various versions of Flash Player and that does not help. Oddly enough, some video/audio web sites work just fine while others are out of sync. That indicates to me a problem with "standards of practice" being used by web designers or servers could also cause sync issues.