Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

How do I get rid of the beta versions and just keep the non beta versions

  • 2 απαντήσεις
  • 3 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 674 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

I mistakenly downloaded beta versions of Firefox but I prefer to uninstall them now, and just use the released versions. However, I don't know how to do this properly without losing my bookmarks, etc. Please advise in detail how I can identify and uninstall any beta versions I may have and what to do from there. Thank you.

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

Get Final version of Firefox from here

simply download and run the installer!

more options

You can uninstall them via the control Panel > Programs if the show there or just delete their installation program folder.

Download a fresh Firefox copy and save the file to the desktop.

You only need to make sure NOT remove personal data when you uninstall any Firefox version, because all profile folders will be removed and you will also lose your personal data like bookmarks and passwords from profiles of other Firefox versions.