Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Text displays as white on white background on certain websites

  • 2 απαντήσεις
  • 5 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 4 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

On certain pages on my website, from time to time the text displays as white on a white background. I can select the text so it is being downloaded (and therefore view it while highlighted), and refreshing the page usually fixes it temporarily. The page is plain HTML, headings are usually unaffected, active text is also impacted. The problem has persisted through multiple updates of Firefox, and happens to more than one person, on PCs and on Macs.

On certain pages on my website, from time to time the text displays as white on a white background. I can select the text so it is being downloaded (and therefore view it while highlighted), and refreshing the page usually fixes it temporarily. The page is plain HTML, headings are usually unaffected, active text is also impacted. The problem has persisted through multiple updates of Firefox, and happens to more than one person, on PCs and on Macs.

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

Hi, It may be caused because the default text color is selected to white. You can simple fix it by doing this. Go to Tools->Options in your firefox menu. Click on Content there you will see fonts & colors click on colors button. Than a pop-up dialog box will open. Click on text color and choose it to black. if it is selected to white. and uncheck use system colors and check Allow Pages to choose there own colors, instead of my selection.

more options

That can also happen if the website sets the text color to transparent via CSS rules.
Some web pages generated via FrontPage have this behavior for tables.