Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Security policy to allow pasting local file links into contenteditable section

  • Καμία απάντηση
  • 2 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 99 προβολές
more options

On a web page using a contenteditable-based rich text editor, pasting an html fragment including an hyperlink to a local file (URI file:///...) will remove the link from the pasted content.

I can enable local file links from remote pages per site basis using CAPS: http://kb.mozillazine.org/Links_to_local_pages_don%27t_work

However, how I can enable pasting such links into a contenteditable area, so that users can copy-paste such links e.g. into intranet wiki site?