Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

How can I remove mail.ru toolbar? It doesn't appear in ads or extensions?

  • 16 απαντήσεις
  • 341 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 22764 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από poiscer

more options

How can I remove mail.ru toolbar? It doesn't appear in ads or extensions?

Όλες οι απαντήσεις (16)

more options

Please read the articles

If the above does not help you may need to consider that it could be part of a deeper malware problem, if so see

Are you in Russia or a Russian speaking area ? You may be interested in related threads

more options

By using Uninstalling manually method , after open the Open Containing Folder search inside the folder by name sputnik ,then delete it , restart Firefox will not see the toolbar again.

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη tylerlim

more options

Unfortunately, it doesn't work

more options

Unfortunately, it doesn't work too.

more options

Please say what you have tried.

Remember such software

  • may not have easily identifiable names.
  • may be part of a plugin not listed by Firefox and only uninstallable by using the Vista control panel
  • if it is associated with malware it may be difficult to find and delete.

Whilst I am not aware of a connection with anything called sputnik that may well be advice from someone with knowledge of mail.ru problems and so should be considered worth trying.

more options

Download and Install MalwareBytes Anti-Malware, run a full Scan. http://www.malwarebytes.org/. This helps check that there are no viruses on your computer causing issues. You can uninstall this program after you clean off any infections.

more options
  • At the top of the Firefox window, click on the Firefox button, go over to the Help menu (on Windows XP, click on the Help menu) and select Troubleshooting Information. The Troubleshooting Information tab will open.
  • Under the Application Basics section, click on Open Containing Folder. A window with your profile files will open.
  • Click Ctrl+F search mailru ,then from first file until last file ,click right mouse button and Open file Location by every file and delete the folder by the image.

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη tylerlim

more options

John99... Unfortunately, it doesn't work too.

more options

Try resetting your browser. Go to Tools or the orange Firefox button > Help > Restart with Add-ons disabled. You can also close Firefox. Hold Shift key while you click on Firefox shortcut. Select "Reset all user preferences to Firefox defaults" > "Make changes and restart".

Just take note that you will need to reinstall your add-ons and set your homepage again. Your saved passwords and bookmarks will also need to be backed up as they will be erased. If you need to back them all up, use FEBE add-on. It will allow you to back up and restore your other add-ons, passwords, bookmarks, form-fill history, cookies, and more.

more options

Tylerdowner, I Installed MalwareBytes Anti-Malware and I run it scan all of my machine, but not working.

more options

Ok, let's do this: Read https://support.mozilla.org/en-US/kb/Managing-profiles, and follow the directions to create a brand new profile. Start Firefox up. Do you still have the mail.ru toolbar? If not, then awesome! We will then just have to move your information from your old profile to your new one. Read Recovering important data from an old profile, and only transfer the least amount of info that you can.

more options

the comment by tylerlim works. did it and cleaned the cache and cookies, restarted firefox and no mail.ru

more options

well i had this problem too...


Problem was:

(mail.ru bar, mail.ru search provider, mail.ru registry keys, mail.ru folder)



in the search provider panel you can just remove mail.ru easily by selecting and removing it

but i searched along regedit (execute:regedit) and i noticed a lot of keys related to mail.ru which i deleted

in program files (windows) there is a folder mail.ru too (so delete it too)


well, it didn't solve my problem so i went to explorer bar and i wrote %appdata% and then i deleted the MOZILLA folder

i lost my bookmarks etc etc, but firefox is now as default, cleaned


sorry the bad english :/

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη computer.boss

more options

i recently checked my addons looking for something else and finally found the mail.ru and still active, so I disabled it and removed it without problems. But that wasn't until after I did the procedures mentioned in my previous post.

more options

You wouldn't have lost your bookmarks if you backed them up to a file, or used FEBE extension, or saved the bookmarks online using xmarks so you will always be synchronized with it wherever you go and whatever computer you use that has firefox in it: http://www.xmarks.com/

You also didn't need to erased everything from the firefox folder. You could have just reset your preferences by running the safe mode of firefox to disable all user preferences and reset the brower to defaults.

more options

If you are having any problem with mail.ru toolbar. I thought this would help you. go to C:\Users\YOUR USER\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Pro… You will find something like {37964A3C-4EE8-47b1-8321-34DE2C39BA4D} can be several profiles. move any of these folders somewhere else restart mozilla if the bar is gone you have moved the correct folder delete it, if not the one move it back and move another one. Hints. This Toolbar creates a profile and inside has a folder with name "chrome"

Uninstall and delete Also can uninstall ,mail.ru guard

search and delete sputnik