Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

I have 10.0 on my MacAir and it keeps trying to update but it can not connect. Just keeps trying

  • 2 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 2 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από jstahls

more options

the popup pos up -- but just keeps searching

Επιλεγμένη λύση

Thanks! Worked well -- but had to totally remove Firefox 10.0 first.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

Sorry to hear that but if you have problem with update firefox the better way is to download and install the new version

1. Download a new copy of the Firefox program

2. Firefox 10.0.2 from: http://www.mozilla.org/en-US/firefox/all.html

3. Trash the current Firefox application to do a clean (re-)install.

4. Install the new version that you have downloaded.

Your profile data is stored elsewhere in the Firefox Profile Folder, so you won't lose your bookmarks or other personal data.

see also: Installing Firefox on Mac


thank you

Please mark "Solved" the answer that really solve the problem, to help others with a similar problem.

more options

Επιλεγμένη λύση

Thanks! Worked well -- but had to totally remove Firefox 10.0 first.