Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

How did "inspect element" get on my right click menu?

  • 6 απαντήσεις
  • 28 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 450 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από balero98

more options

I did install several addons when this appeared. Anyone know from where this right click menu item came? My search suggested "firebug" - whatever that is. This is not on my XP but it is on my Vista and both have the same addons. Thanks

Επιλεγμένη λύση

Hi,

It is a new tool in Firefox which can also be accessed via Tools ('Alt + T) > Web Developer > Inspect. Pressing Esc will close it. Please also see this.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 3

Όλες οι απαντήσεις (6)

more options

Επιλεγμένη λύση

Hi,

It is a new tool in Firefox which can also be accessed via Tools ('Alt + T) > Web Developer > Inspect. Pressing Esc will close it. Please also see this.

more options

Thanks Vivek.Wilfred. The odd thing which puzzled me is that my XP computer does not have this quirk but my Vista does. Both are FF10 enabled. That is why I sought help on this item.

FWIW, congratulations on your considerable work in resolving problems here on this board. Thanks for taking the time to resolve this issue.

more options

Thank you. You are welcome :)

The XP installation should also be having this in the right-click context. As you have mentioned, it could be another add-on with similar functionality that has disabled this context menu item in XP or perhaps the right-click has been modified by Disable or replace context menus in Tools > Options > Content > Enable Javascript > Advanced.

more options

"Inspect Element" is a new item that is added in Firefox 10.
Previous Firefox version do not have the build-in inspector.

Inspect tool with content highlighting, includes new CSS Style Inspector

You can hide that context menu entry by setting the devtools.inspector.enabled pref to false on the about:config page.

more options

Thanks cor-el for pointing out where it is in about:config

more options

For the record, the Inspect Element item in your contextual menu is not a "quirk". It's actually a very powerful tool if you are a Web developer or Web designer. :)