Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Updgaded to 9.01, Scrolling Quit Working!

  • Καμία απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 13 προβολές
more options

I have a Lenovo IdeaPad with an i5 processor, running Windows 7. The right side of the touchpad has an up and down scrolling feature that has always worked to scroll up and down web sites while using Firefox.

Today Firefox automatically updated me to version 9.01 and the feature no longer works - the mouse cursor changes to the scrolling icon, but nothing moves. I am now forced to go to the right side of the screen and drag the scroll bar up and down.

I checked the settings for the Synaptics TouchPad V7.2, but it still scrolls fine for everything else.

Any Ideas?