Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

I have imported my FAVORITES from IE, but don't know how to bookmark a page and move it into the FAVORITES specific folder. in English

  • 2 απαντήσεις
  • 2 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

After having imported my FAVORITES from IE, how do I bookmark a page and move it into a specific folder? Since I also use IE, will my FAVORITES still be there?

After having imported my FAVORITES from IE, how do I bookmark a page and move it into a specific folder? Since I also use IE, will my FAVORITES still be there?

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

see analytical information:

How do I use bookmarks?

"Since I also use IE,...... there?" yes it is(if you do not delete it).


thank you

Please mark "Solved" the answer that really solve the problem, to help others with a similar problem.

more options

Firefox doesn't use the IE Favorites folder, so any sites that you bookmark in Firefox won't show as IE favorites in IE and are only visible as bookmarks in Firefox.

You can move the imported IE favorites from the "From Internet Explorer" folder to another folder if you want to access them more easily.