Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Firefox sync deleted bunch of my bookmarks for no apparent reason. How do I get it back?

  • Καμία απάντηση
  • 2 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 1 προβολή
more options

I signed up for firefox sync. Uploaded my carefully collected, organized bookmarks to firefox sync server. Which took me many hours collect and organize.

I sync-ed another computer to the server and the new computer received the bookmarks properly.

But for no apparent reason, randomly, without computer use, BUNCH about 1/2 or 50 bookmarks have disappeared! On BOTH computers!

How do I get my bookmarks back? I promise not to use firefox sync again. How do I get it back?

I check the option, "upload from this computer", on the computer that had my master bookmark collection. So I can't upload a new collection.

How do I get my master bookmark list back?

I NEED it back! It took many hours!

I promise never to use firefox sync again! I learned my lesson! Please help me get my bookmarks back!

I signed up for firefox sync. Uploaded my carefully collected, organized bookmarks to firefox sync server. Which took me many hours collect and organize. I sync-ed another computer to the server and the new computer received the bookmarks properly. But for no apparent reason, randomly, without computer use, BUNCH about 1/2 or 50 bookmarks have disappeared! On BOTH computers! How do I get my bookmarks back? I promise not to use firefox sync again. How do I get it back? I check the option, "upload from this computer", on the computer that had my master bookmark collection. So I can't upload a new collection. How do I get my master bookmark list back? I NEED it back! It took many hours! I promise never to use firefox sync again! I learned my lesson! Please help me get my bookmarks back!