Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Why can I access website at work with no problem but on my home pc the display is wrong unless i am in safemode

  • 1 απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 7 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

I just loaded firefox(9.01) on home pc with default setting and the webpage graphics is screwy. I tried the website with all default settings at the time of initial install and webpage didnt display right - I since added some extensions and themes with no change. the only time it works is when I am in safemode - I have the same extensions and add-ons installed on firefox at work with the only difference is that I am running win7(64bit) at home and win xp at work.

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Reload web page(s) and bypass the cache.

  • Press and hold Shift and left-click the Reload button.
  • Press "Ctrl + F5" or press "Ctrl + Shift + R" (Windows,Linux)
  • Press "Cmd + Shift + R" (MAC)

Clear the cache and the cookies from sites that cause problems.

"Clear the Cache":

  • Tools > Options > Advanced > Network > Offline Storage (Cache): "Clear Now"

"Remove Cookies" from sites causing problems:

  • Tools > Options > Privacy > Cookies: "Show Cookies"

If it does work in Safe-mode then disable all extensions and then try to find which is causing it by enabling one at a time until the problem reappears.