Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

When firefox crashes from a memory leak why can't you display the offending tab? Enhancement: a task manager like tab manager showing usage per tab / extension.

  • 2 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 14 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από turlocktim

more options

I typically keep many windows with several tabs open. It is possible that this causes more crashes since the number of pages multiplies any effect most users with less pages/tabs would experience. I have been having problems with Firefox crashing Using the windows task manager I have looked into this issue monitoring lots of variables. Bottom line the crash is caused by increasing memory usage possibly caused by the flash add on which is doing many IO reads on at least one offending page/tab. Could some sites be using flash to read from my disk without permission and there is a memory leak in either flash of the code the sites uses? I have searched the web for a task manager like add-on for Firefox tabs that would allow me to determine the offending page/tab/add-on/extension. It seems like a great idea which has not been implemented. Since I am a developer I would be happy to implement, but would like some guidance since my knowledge of your product is only at the user level.

I typically keep many windows with several tabs open. It is possible that this causes more crashes since the number of pages multiplies any effect most users with less pages/tabs would experience. I have been having problems with Firefox crashing Using the windows task manager I have looked into this issue monitoring lots of variables. Bottom line the crash is caused by increasing memory usage possibly caused by the flash add on which is doing many IO reads on at least one offending page/tab. Could some sites be using flash to read from my disk without permission and there is a memory leak in either flash of the code the sites uses? I have searched the web for a task manager like add-on for Firefox tabs that would allow me to determine the offending page/tab/add-on/extension. It seems like a great idea which has not been implemented. Since I am a developer I would be happy to implement, but would like some guidance since my knowledge of your product is only at the user level.

Επιλεγμένη λύση

There is currently about:memory page which is being actively developed. A "task manager"of sorts is also in the works AFAIK. If you want to help out, your best bet is to find the applicable bug in Bugzilla. If you have the coding skills I can help get you in touch with a mentor - just let me know.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

Επιλεγμένη λύση

There is currently about:memory page which is being actively developed. A "task manager"of sorts is also in the works AFAIK. If you want to help out, your best bet is to find the applicable bug in Bugzilla. If you have the coding skills I can help get you in touch with a mentor - just let me know.

more options

A cursory look at Bugzilla leads me to believe it is Bug 515352 - Implement Firefox own Task Manager. If that is correct, please put me in touch with a mentor.

Thanks.