Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

What can I do about http status 500 error report?

  • 3 απαντήσεις
  • 2 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 1 προβολή
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

I have Windows and want to log in to a bank website. I click the Log In button and get this message:

"Http status 500" and that "The server encountered an internal error () that prevented it from fulfilling this request." and "Path webClient.passmark.login does not start with a "/" character"  and "he full stack trace of the root cause is available in the Apache Tomcat/5.5.23 logs." 

I have tried the "secure Connection failed" troubleshooting without luck. What can I do?

I have Windows and want to log in to a bank website. I click the Log In button and get this message: "Http status 500" and that "The server encountered an internal error () that prevented it from fulfilling this request." and "Path webClient.passmark.login does not start with a "/" character" and "he full stack trace of the root cause is available in the Apache Tomcat/5.5.23 logs." I have tried the "secure Connection failed" troubleshooting without luck. What can I do?

Όλες οι απαντήσεις (3)

more options

Clear the cache and the cookies from sites that cause problems.

"Clear the Cache":

  • Tools > Options > Advanced > Network > Offline Storage (Cache): "Clear Now"

"Remove Cookies" from sites causing problems:

  • Tools > Options > Privacy > Cookies: "Show Cookies"
more options

Thank you for the help. Unfortunately, it didn't work. Is there another possibility?

more options

Does a direct link to the login page work?


Start Firefox in Diagnose Firefox issues using Troubleshoot Mode to check if one of the extensions or if hardware acceleration is causing the problem (switch to the DEFAULT theme: Firefox (Tools) > Add-ons > Appearance/Themes).