Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

I am using the newest version of Firefox, but there is no twitter option in the google search box.

  • 4 απαντήσεις
  • 3 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 2 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από dameeth

more options

I have the newest version of Firefox (8) installed, but when I click on the search box at the top right of the browser, I do not have an option to select Twitter. I would be grateful for any suggestions :)

Επιλεγμένη λύση

Try this.

Click on the search bar logo -> Manage Search Engines... -> Restore Defaults.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (4)

more options

Επιλεγμένη λύση

Try this.

Click on the search bar logo -> Manage Search Engines... -> Restore Defaults.

more options
more options

Thank you for taking the time to reply, unfortunately, the defaults option was 'grayed out', so I used the add-ons function in Firefox instead :)

more options

Thank you, that worked perfectly :)