Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

I have F.8 on both desktop and laptop, works perfectly on laptop, but have problems with not being able to open some banking login screens on desktop. Have allowed popups for these sites.

  • 3 απαντήσεις
  • 2 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • Τελευταία απάντηση από davo42

more options

Also when closed using the "X" button, cannot re-open until app is closed in Task Manager. OK if closed using File-Exit. However, a second icon is placed in Taslbar.

Επιλεγμένη λύση

Disabled CacheViewer Continued and this seems to have solved all problems.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (3)

more options

Reload web page(s) and bypass the cache.

  • Press and hold Shift and left-click the Reload button.
  • Press "Ctrl + F5" or press "Ctrl + Shift + R" (Windows,Linux)
  • Press "Cmd + Shift + R" (MAC)

Clear the cache and the cookies from sites that cause problems.

"Clear the Cache":

  • Tools > Options > Advanced > Network > Offline Storage (Cache): "Clear Now"

"Remove Cookies" from sites causing problems:

  • Tools > Options > Privacy > Cookies: "Show Cookies"

Start Firefox in Diagnose Firefox issues using Troubleshoot Mode to check if one of the extensions or if hardware acceleration is causing the problem (switch to the DEFAULT theme: Firefox (Tools) > Add-ons > Appearance/Themes).

more options

Thanks for the reply. The main problem seems to be that firefox.exe does not close, which does not allow it to restart. Have disabled hardware acceleration. All other options are the same as on the laptop.

more options

Επιλεγμένη λύση

Disabled CacheViewer Continued and this seems to have solved all problems.