Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

The drop down menus work intermittently; all add-ons are disabled.

  • 7 απαντήσεις
  • 9 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 15 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από MikeStumpf

more options

When I run the cursor over a menu item; File, Edit, History, etc., the drop down menu does not drop. If I click on the menu items, the drop down menus will appear and then disappear. If I keep doing this for several seconds, the menus will appear when selected. I am having the same problem with this help screen when I do a right click with the mouse.

Thanks - Mike F.

When I run the cursor over a menu item; File, Edit, History, etc., the drop down menu does not drop. If I click on the menu items, the drop down menus will appear and then disappear. If I keep doing this for several seconds, the menus will appear when selected. I am having the same problem with this help screen when I do a right click with the mouse. Thanks - Mike F.

Επιλεγμένη λύση

In Firefox 4 and later Safe mode disables extensions and disables hardware acceleration.

Try to disable hardware acceleration.

  • Tools > Options > Advanced > General > Browsing: "Use hardware acceleration when available"

If disabling hardware acceleration works then check if there is an update available for your graphics display driver.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 4

Όλες οι απαντήσεις (7)

more options

Επιλεγμένη λύση

In Firefox 4 and later Safe mode disables extensions and disables hardware acceleration.

Try to disable hardware acceleration.

  • Tools > Options > Advanced > General > Browsing: "Use hardware acceleration when available"

If disabling hardware acceleration works then check if there is an update available for your graphics display driver.

more options

Thanks a lot - disabling the hardware acceleration worked.

Mike F.

more options

My MAC navigation for Tools is Web Search, Downloads, Add Ons, Set Up Sync, Web Developer, Page Info. Now what do I do. There is no Tools/Options. See attached. Thanks.

more options

If you are not on Windows then instead of Tools > Options use:

  • Linux: Edit > Preferences
  • Mac: Firefox > Preferences
  • Windows: Firefox > Options or Tools > Options

Press F10 if the menu bar is hidden on Windows and Linux

more options

Thanks very much. But when I go to Firefox Preferences, then what? I've search for anything to disable hardware extensions and cannot find it. Appreciate your help.

more options

heads up. it was my logitech mouse. disconnected that. everything works fine.