Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Firefox crashes

  • 2 απαντήσεις
  • 2 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • Τελευταία απάντηση από NiamhFirefox

more options

Hi, I cannot get Firefox to open, it just continually crashes on start up, including in safe mode. Here's my latest crash ID: Crash ID: bp-b197558b-8606-43d1-8828-4e9272111107 I've been using Firefox for years and have heaps of bookmarks, and it's my favoured browser, so I'd be really grateful if you could help. Thanks Niamh.

Επιλεγμένη λύση

Truster Rapport is likely to be the crash problem

Crash ID report: b197558b-8606-43d1-8828-4e9272111107

Crash signature: _purecall | nsXPTCStubBase::QueryInterface(nsID const&, void**)

See my post /questions/893296 for additional comments.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

Επιλεγμένη λύση

Truster Rapport is likely to be the crash problem

Crash ID report: b197558b-8606-43d1-8828-4e9272111107

Crash signature: _purecall | nsXPTCStubBase::QueryInterface(nsID const&, void**)

See my post /questions/893296 for additional comments.

more options

That was it! Thank you so much. I've uninstalled Trusteer Rapport and I'm back up and running. Thank you again. Niamh.