Αναζήτηση υποστήριξης

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

My "Restore Previous Session" button is not working anymore. When I click it, nothing happens. How can I fix this?

  • 12 απαντήσεις
  • 209 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 925 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

When I click the "Restore Previous Session" button on my Firefox home page, nothing happens. It usually restores all of my tabs from the previous session, and now it does nothing.

Επιλεγμένη λύση

You can try to delete the chromeappsstore.sqlite file in the Firefox Profile Folder.

  • Help > Troubleshooting Information > Profile Directory: Open Containing Folder
Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 38

Όλες οι απαντήσεις (12)

more options

Επιλεγμένη λύση

You can try to delete the chromeappsstore.sqlite file in the Firefox Profile Folder.

  • Help > Troubleshooting Information > Profile Directory: Open Containing Folder
more options

Thanks a lot! It worked!!

more options

Yippee, this worked for me as well. Google was to blame, and not Firefox. May be it's a cunning plan of theirs?

more options

I tried this and it didn't work for me.

more options

Make sure that you do not use Clear Recent History to clear the Browsing History when you close Firefox.

more options

Hi cor-el

After deleting the file, that bug is solved. HOORAY!

But it seems like it crashes my About:Home page. Now, there's a blank box below the search bar and it is not responding. Can't use it to search etc. Does this happen to your FF?

Thanks. Much appreciated.

more options

"But it seems like it crashes my About:Home page. Now, there's a blank box below the search bar and it is not responding. Can't use it to search etc. Does this happen to your FF?"

^^Yeah, this happened to me also after deleting the file, thuogh it's all back to normal now. I was wondering what might've caused so that it doesn't happen again

more options

A few days back there was a large snippet added that shows a persona preview and that snippet seems to have cause this issue.
That persona preview snippet is still there, so the problem may reappear.


Reset the browser.startup.homepage_override.mstone pref on the about:config via the right-click context menu to the default on the about:config page.
Set the browser.aboutHomeSnippets.updateUrl pref to an empty string to prevent loading that snippet. Close and restart Firefox to make the changes effective.

To open the about:config page, type about:config in the location (address) bar and press the "Enter" key, just like you type the url of a website to open a website.
If you see a warning then you can confirm that you want to access that page.
Use the Filter bar at to top of the about:config page to locate a preference more easily.

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη cor-el

more options

It worked! For me it worked only after I repeated2-3 times the procedure; but it worked!

more options

See also:

  • Bug 700980 – Snippet on the about:home page seems to causing problems with the Restore Previous Session button not working
more options

It didn't worked for me :(

more options

@nitinm

What is your problem?

This thread is about an issue caused by a snippet that used iframes and that happened 2 weeks ago.
That has been fixed, so if you have a similar looking problem then it is not that problem, but something else.