Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Firefox crashes

  • 2 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • Τελευταία απάντηση από 1960dab

more options

Since yesterday 4.11.11 I cannot open Firefox. Have tried uninstalling and reinstalling but nothing works

Επιλεγμένη λύση

Your crashreport:
https://crash-stats.mozilla.com/report/index/bp-1fc40d4e-fac1-442f-ab01-c4b072111105
Firefox 7.0.1 Crash Report [@ _purecall | nsXPTCStubBase::QueryInterface(nsID const&, void**) ]
This is caused by Trusteer Rapport. Try to disable it and see if that stops the crashing.
You can stop Rapport using Start Menu > Programs > Trusteer Rapport > Stop Rapport
You can ask their helpdesk when an updated version of their product will be made available or, if you don't need this software, uninstall it.
http://www.trusteer.com/support/en/report-problem
According to the user in question 892517 Trusteer is aware of the problem and working on a fix.
See also Bug 699776 - crash in nsXPTCStubBase::QueryInterface involving RapportTanzan7.dll in the stack.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

Επιλεγμένη λύση

Your crashreport:
https://crash-stats.mozilla.com/report/index/bp-1fc40d4e-fac1-442f-ab01-c4b072111105
Firefox 7.0.1 Crash Report [@ _purecall | nsXPTCStubBase::QueryInterface(nsID const&, void**) ]
This is caused by Trusteer Rapport. Try to disable it and see if that stops the crashing.
You can stop Rapport using Start Menu > Programs > Trusteer Rapport > Stop Rapport
You can ask their helpdesk when an updated version of their product will be made available or, if you don't need this software, uninstall it.
http://www.trusteer.com/support/en/report-problem
According to the user in question 892517 Trusteer is aware of the problem and working on a fix.
See also Bug 699776 - crash in nsXPTCStubBase::QueryInterface involving RapportTanzan7.dll in the stack.

more options

Thanks for that. Uninstalled Trusteer Rapport and browser is working again.