Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Firefox crashes

  • 4 απαντήσεις
  • 2 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • Τελευταία απάντηση από seagles1954

more options

Tried to launch firefox and as soon as it opens it crashes. Have downloaded it again and same problem.

Επιλεγμένη λύση

Your crashreport:
https://crash-stats.mozilla.com/report/index/bp-9ec5c8ad-623c-4565-a964-10af62111104
Firefox 7.0.1 Crash Report [@ _purecall | nsXPTCStubBase::QueryInterface(nsID const&, void**) ]
This is caused by Trusteer Rapport. Try to disable it and see if that stops the crashing.
You can stop Rapport using Start Menu > Programs > Trusteer Rapport > Stop Rapport
You can ask their helpdesk when an updated version of their product will be made available or, if you don't need this software, uninstall it.
http://www.trusteer.com/support/en/report-problem
According to the user in question 892517 Trusteer is aware of the problem and working on a fix.
See also Bug 699776 - crash in nsXPTCStubBase::QueryInterface involving RapportTanzan7.dll in the stack.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (4)

more options

Επιλεγμένη λύση

Your crashreport:
https://crash-stats.mozilla.com/report/index/bp-9ec5c8ad-623c-4565-a964-10af62111104
Firefox 7.0.1 Crash Report [@ _purecall | nsXPTCStubBase::QueryInterface(nsID const&, void**) ]
This is caused by Trusteer Rapport. Try to disable it and see if that stops the crashing.
You can stop Rapport using Start Menu > Programs > Trusteer Rapport > Stop Rapport
You can ask their helpdesk when an updated version of their product will be made available or, if you don't need this software, uninstall it.
http://www.trusteer.com/support/en/report-problem
According to the user in question 892517 Trusteer is aware of the problem and working on a fix.
See also Bug 699776 - crash in nsXPTCStubBase::QueryInterface involving RapportTanzan7.dll in the stack.

more options

Disabling Rapport did in fact fix the problem. Will update "blogs" to let other users of Rapport know. Thanks for fast repsonse.

more options

I am having the same issue, but do not have Rapport

more options

All I can say is that is probably another plug-in as there appears to be lots of other people with the same crash report. Cut and paste the above crash report http and check the comments.