Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Why does FEBE backup popup window pop up every time I open the Firefox browser, even after I just backed up FEBE????

  • Καμία απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 1 προβολή
more options

Since I installed 7.0.1, it has been nothing but trouble. It locks up frequently. Menu and add-on toolbar does not always load. FEBE does not recognize any previous backup, and wants to backup every time Firefox is opened, every time, even if I open multiple windows. The only way I could stop the FEBE popup was to schedule it to backup on browser shutdown or start up. Any scheduled option, including NO SCHEDULED BACKUP makes no difference. As soon as I open the browser the FEBE backup popup, pops up. I want a previous version back.